Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

SGK İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mart 2019 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçete Kesinti Nedeni SGK İtiraz Komisyonu Kararı (İstanbul) SGK Üst İtiraz Komisyonu Kararı (Ankara)
reçetede Modulen IBD 400 gr isimli ilaç için 'bir ölçek 8,33 gr rapor dozu 1*8 ölçek.bir kutu 6 gün kullanılır' gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştırRaporda yapılan doz düzeltmesi sonucunda yapılan hesaplama ile reçetenin bir kısmı ödenmiştir
reçetede ULTROX Tablet isimli ilaç için LDLdeğeri güncel değil gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır. rapordaki LDL sonucunun uygun olduğuna karar verilerek reçetenin ödenmesine karar verildi.
NERUDA 300 mg 50 tb isimli ilaç için ' fibromiyalji teşhisinde aile hekimi yazamaz(reçete ve rapor teşhisi fibromiyalji) ' gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır kesintinin doğru olduğuna karar verilmiştir.
HUMİRA Flakon için ' ilgili rapor kodu (21.01) eklenemediğinden ilaç bedeli ödenmedi ' gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştırHumiranın endikasyon dışı izin ile reçetelendirildiğini ve reçete eden romatoloji doktorunun ilaç ile ilgili hekim olduğunu ve bu hekimin hastanın tedavisini takip eden hekim olduğunu, üveit hastalığının romatolojik tedavi sonucu oluştuğunu söylemiştir. Kurum yetkilileri üveit hastalığındailacın göz uzmanı tarafından yazılmasının gerektiğini beyan etmişlerdir. Oy birliğine varılamadığından Ankara Üst Kurula sevkine karar verilmiştir.
reçetede FORTİMEL ENERGY isimli ilaç için 'Reçete tanıları ''E66,9 obezite,tanımlanmamış e66,8 obezite,diğer '' olarak kayıtlı olup obezite tedavisi istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.' gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştırEczacımız obezite teşhisinin reçeteye sehven yazıldığını, reçeteyi düzelttirmek için hastaneye gittiğinde ise doktorun hastaneden ayrıldığını beyan etmiştir. Kurum yetkililerin obezite teşhisinden dolayı ödeme yapamayacaklarını beyan etmeleri üzerine reçete hakkında oy birliğine varılamadığından Ankara Üst Kurula sevkine karar verilmiştir.
reçetede AVALCEPT 450 mg tb. isimli ilaç için 'hasta,raporunda belirtildiğinin aksine medula kayıtlarına göre transplantasyon sonrası ilk 10 gün içinde ilaca başlamamıştır.' gerekçeleriyle kesinti işlemi uygulanmıştır. Avalcept 450 tablet raporunda solid organ nakli olduğu ve raporda hastanın nakilden sonra ilk 10 gün içinde ilaca başladığı açıkça yazılmıştır. Fakat kontrol eczacısı hastane ekranına bakıp hastane kuruma ilaç fiyatı fatura etmemiştir, bu nedenle ilaç kullanılmamıştır gerekçesiyle kesinti uygulamıştır. Oysa avalcept raporu SUT hükümlerine tamamen uymaktadır. Kesinti gerekçesi üzerinde oy birliğine varılamadığından Ankara Üst Kurula sevkine karar verilmiştir