Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

ECZACI ORTAKLIĞI

DİĞER30.07.2002 / 00:013161

ECZACI ORTAKLIĞI

Eczacı Ortaklığı kavramı, kulağa hoş gelen ve ilk adımda sanki eczacının eczanesindeki yıpratıcı günlük mesaisini tüm sıkıntılarını bir başka eczacıyla ortak olmakla paylaşabileceği gibi algılanmaktadır.

Eczacının yaşamı gerçekten böyle mi olacak?

Yoksa, bu güzel ütopyaya biz eczacıları inandırıp mesleğimizi büyük sermayenin “market eczaneler zinciri” modeline teslim etme projesi midir?

Dünyaya bakıldığında, eczacı ortaklığı yani sermaye ortaklığına(şirket) yasal olarak izin verilen az sayıdaki ülkede, büyük sermayenin hızla, işsiz eczacıları küçük paylarla ortak ederek market zincir eczaneler kurduklarını görüyoruz. Böylece, o ülkelerde eczacılık mesleği anlamını yitirmiş ve eczacılar mutsuz olmuşlardır.

Türk Ticaret Yasası Türkiye’deki her türlü ortaklığı tanımlamıştır. Bu yasa ile sermaye ortaklıklarının(şirketlerinin) nasıl kurulacağı ve modeli belirlenmiştir. Eczacılara özgü bir sermaye ortaklığı modeli bu yasaya rağmen yapılamaz. Ticaret hukuku hocalarının görüşleri de bu doğrultudadır.

Ülkemizdeki eczane sayısı ve dağılımı bugünkü koşullarda eczacı-eczacı ortaklığının karlı, verimli bir işletme modeli olmasına olanak veremez. Örneğin, karı koca eczacı olan eşlerden her biri ayrı ayrı eczane açmayı tercih etmektedirler. Bu günkü koşullarda genel olarak bir eczane, iki eczacıyı ekonomik açıdan doyurmamaktadır. dahası, her iki eczacı da vergi mükellefi kabul edileceğinden asgari geçim standardı üzerinden vergilendirilmeleri söz konusudur. Yani çift vergilendirilecektir.

Türkiye’de bugünkü serbest eczane sayısı, dağılımı, verimliliği, üretilen eczacılık hizmetinin kalitesi rasyonel değildir. Eczanelerin yapılanmasında ve eczacılık mesleğinde, başta yasalar olmak üzere, mutlaka sağlıklı bir dönüşüm gerçekleşmelidir. Ancak, bu dönüşüm hiçbir zaman “market zincir eczaneler” uygulaması hedeflenerek yapılmamalıdır.

Eczacılık mesleği, akademik eğitim sonucu bireysel bilgi, beceri ve tecrübe ile kazanılan bir zanaattır. Her şeyden önce insan ilişkisidir. Eczane ortamında, insan sıcaklığında oluşan moral ve güven, hasta-ilaç ilişkisini belirler ve kolaylaştırır. Bu ilişki, yüzyıldan fazla bir süreçte, toplumun sağlık yaşamını şekillendiren bir kültür oluşturmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü, zincir eczane modelinin doğru bir model olmadığını rapor etmiştir. FDA(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) hastaların ilaç bilgilendirilmelerinin eksik kalması ve ilacın hasta tarafından kullanımı sürecinde takip edilememesi gibi, zincir eczane modelinin olumsuzluklarını kendi yayınlarında belirtmiştir.

Avrupa Birliği Parlamentosu Sağlık Komisyonu’nun AB’ye üye ve aday olan ülkelere eczacılık uygulamaları ile ilgili “market zincir eczane” modelini öneren hiçbir direktifi yoktur.Zincir eczane uygulaması ancak, eczacıların güçlü bir mesleki örgütlenme gerçekleştiremedikleri ve sermayenin baskın olabildiği ülkelerde gerçekleşmiştir. Bize gelince, Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının bir paket halinde hızla geçirileceği bu günlerde endişe ile beklemekteyiz. Çok uluslu sermayenin ve yerli sermaye gruplarının böyle bir yasal değişikliği sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz.

Eczacılar, gerçekçi olmayan bir ütopyaya aldanarak “eczacı ortaklığı” kendilerine hazırlanan bu tuzağa düşmemelidir.

Türk Eczacılar Birliğinin hazırladığı taslak doğrultusunda 6197 sayılı yasada yapılacak değişiklikle getirilecek olan yardımcı eczacılık, nüfus ve coğrafyaya uygun eczane sınırlaması vs. gibi Türkiye koşullarına uygun ve eczacıları meslek dışına atmadan kooperatifleşme ve kooperatif şemsiyesi altında çağdaş eczane modelli ve standardı oluşturarak uygar bir eczacılık mesleği gerçekleştirilebilir.

Bunun içinde kooperatif kesiminde ve eczacı odaları bünyesinde ar-ge çalışmaları, arama toplantıları ve atölye çalışmaları aylardır devam etmektedir ve eczacının kendi alternatif modeli hazırdır.

Ecz. Zafer Kaplan
İstanbul Eczacı Odası
Başkanı

Bunları Okudunuz Mu?

гормон роста цена

сустанон купить

купить камагру