Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Anadolu Sigorta Sözleşmeleri Hakkında

İEO12.12.2018 / 11:212930
Değerli Meslektaşlarımız; 
 
Sizlerden gelen şikayet ve geri bildirimler doğrultusunda, Anadolu Sigorta ile sözleşme yenilemek isteyen meslektaşlarımıza Kurumla görüşmemiz gereken maddeler olduğu için Odamızdan haber gelene kadar sözleşme imzalamamanızı bildirmiştik. 
 
Öncelikle;
Anadolu Sigorta sözleşmesinin eki mahiyetinde olan Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımında Uygulanacak Esaslar Protokolü'nün Eczane'nin Denetimi başlıklı 9. Maddesi'nde yer alan "eczanenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerekli olduğu hallerde denetlenmesine" ilişkin ibare hakkında  ilgili kurumla görüşülmüştür. 
 
Maddede yer alan "denetim" ibaresi eczanenin faaliyetlerinin bütünüyle denetimi anlamını taşımamaktadır. Sözleşmeyi akdeden eczacılarımız Anadolu Sigorta'nın provizyon sistemini kullanarak ve sözleşmede belirtilen verileri toplayacak ve Anadolu Sigorta adına verileri işleyecektir. Bu durum 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri sorumlusu- veri işleyen ilişkisi dâhilinde değerlendirilmektedir. 
 
Anılan kanunun 12. Maddesinin 2. Fıkrasına göre veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. 
 
Sözleşmenin söz konusu maddesi Anadolu Sigorta'nın eczaneler üzerinde denetim yetkisi olduğu yahut eczanelerin faaliyetlerinin bütünüyle denetleneceği anlamını taşımamaktadır. Sözleşmede bahsi geçen husus yalnızca Anadolu Sigorta'nın provizyon faaliyetleri ile sınırlıdır ve Anadolu Sigorta'nın müşterileri bakımından ve Anadolu Sigorta'nın sisteminin kullanılması esnasında 6698 sayılı Kanun'a uygun hareket edilmesini öngören bir hükümdür. 
 
Ayrıca; 
Anadolu Sigorta tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan hak sahiplerine ait reçetelerin karşılanması adına sözleşme imzalamak isteyen eczanelerden, kamu fiyatına ek %3.5 iskonto talep edilmesi ile ilgili Anadolu Sigorta'yla görüşülmüştür. Ancak ilgili kurumun bu konuyu Türkiye Sigorta Birliği ile çözebileceğimizi bildirmesi üzerine, söz konusu iskontoyla ilgili rahatsızlığımız Türk Eczacıları Birliği'ne  iletilmiştir. 
 
Birliğimiz ve Türkiye Sigorta Birliği arasında yapılan görüşmeler başlamıştır.
 
Anadolu Sigorta'nın yanı sıra tüm özel sağlık sigorta şirketlerinin uyguladığı, gerek serbest eczanelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesini sekteye uğratacak gerekse hastalar açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açabilecek iskonto oranlarının, kabul edilebilir oranlara çekilerek revize edilmesi hususunda konunun TEB nezdinde takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.  
 

Bunları Okudunuz Mu?

метан купить

тамоксифен купить

винстрол купить киев