Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Gıda Tarım Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi İptali Hakkında

İEO02.10.2018 / 11:286919

Değerli Meslektaşlarımız;

 

Bilindiği üzere İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilgili Bakanlıkça ruhsatlandırılmış takviye edici gıdaların satışını yapan eczanelerimizin kayıt edilmesi ve denetlenmesi yönünde işlem yapmaktaydı. 

 

Bu uygulamaya karşı İstanbul Valiliği'ne karşı açtığımız davada lehimize kesinleşen mahkeme kararına rağmen Bakanlık eczanelerimizi denetlemeye ve işletme kayıt belgesi istemeye devam etmiş, gıda işletme kaydı olmayan eczanelerimize idari para cezaları dahi vermiştir.

 

Bu dönem meslektaşlarımıza eczanelerin İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden herhangi bir kayıt ve onay belgesi alma  zorunluluğunun bulunmadığını, dolayısıyla herhangi bir kayıt yaptırmalarına gerek olmadığını, Müdürlükçe aksi yönde yapılacak her türlü işlemin ivedilikle Odamıza bildirilmesi hususunu paylaşmıştık.

 

Bu konu ile ilgili açılmış dava sonucunda Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2017/1459 esas sayılı kararında "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte gıda takviyelerinin tanımının yapıldığı, Bakanlığın kontrol ve kayıt işlemlerinin takviye edici gıdaların eczanelere satış amacıyla gelmesinden önceki dönemi kapsadığı" gerekçesi ile dava konusu işlem hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir.

 

Eczanelerden işletme kayıt ve onay belgesi istenmesi uygulamalarının sonlandırılmasına yönelik olarak iki yılı aşkın bir süredir devam eden mücadelemiz 1 Kasım 2017 tarihli mahkeme kararı ile hukuk zaferine dönüşmüştür.

 

Ancak Tarım Bakanlığı'nın, kayıt ve onay belgesi almış olan meslektaşlarımızın eczanelerinde denetim yapma konusundaki ısrarı halen sürmektedir.  İşlemin hukuka aykırılığının yanı sıra o dönem kayıt yaptırmış olan meslektaşlarımızın eczanelerinden denetim esnasında incelenmek üzere numune aldığı ürünler satılamaz hale geldiği için de meslektaşlarımız mağdur olmaktadır.    

 

Bu mağduriyetin engellenmesi ve yetkisiz denetimlerin son bulması için Tarım Bakanlığı'na kayıt yaptıran meslektaşlarımızın ivedilikle kayıtlarını sildirmesi gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili hukuk birimimizin hazırladığı kayıt silme talep dilekçesi ektedir..

 

Bilgilerinize sunulur.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 

 

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Bunları Okudunuz Mu?