Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

6740 Sayılı Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında

İEO28.06.2018 / 10:446894

25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 1 Ocak 2017'den itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi kademeli olarak uygulanmaya başlandı.

 

Bu kapsamda; 

* 01.01.2017 tarihinden itibaren 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler

* 01.04.2017 tarihinden itibaren 250-999 çalışanı olan işletmeler

* 01.07.2017 tarihinden itibaren 100-249 çalışanı olan işletmeler

* 01.01.2018 tarihinden itibaren 50-99 çalışanı olan işletmeler

* 01.07.2018 tarihinden itibaren 10-49 çalışanı olan işletmeler

* 01.01.2019 tarihinden itibaren 5-9 çalışanı olan işletmeler

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olacaktır.

 

Kanuna göre 45 yaşın altında ve T.C. vatandaşı olan tüm çalışan personelin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

T.C. vatandaşı olmayan, 45 yaşını doldurmuş çalışanlar bu kapsamın dışında tutulmuştur.

 

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Zorunlu mu?

 

Evet katılım zorunlu, fakat sistemde kalmak zorunlu değil. Ayrılma sürelerine göre devlet katkısı hak ediş oranları;

3 yıldan az ise % 0,

3-6 yıl % 15,  

6-10 % 35,

10 yıl fazlası (56 yaşından önce) % 60

10 yıl fazlası (56 yaşından sonrası) % 100

Sistemden erken çıkılırsa; maaşın kesilen tutarı ve getirisi alınabilir.

Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkılırsa kesinlikle devlet katkısı alınamıyor.

 

Katkı Payı Tutarı

 

Yönetmelik kapsamındaki çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın % 3'ü oranında hesaplanır. İsteyen personel daha yüksek tutarda katkı payı  ödeyebilir.

 

Katkı Payı Ödemesine Ara Verilebilir mi?

 

Evet ara verilebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir.

 

Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme talebinde bulunabilinir. Çalışanın ara verme talebini iletmesi üzerine, çalışana yapılan ödemeden katkı payı kesintisi yapılamaz.

 

Çalışan ara verme talebini ücret ödeme gününden üç iş günü öncesine kadar iletmesi gerekmektedir.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma Hakkı 

 

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan, Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

 

Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara mevcut devlet hak edişleri koşulları dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL ek devlet katkısı ödenecektir. Bu ödeme 3 yılın sonunda kişinin otomatik BES hesabında görülecektir.

 

Katılımcılar emekliliğe hak kazandıkları zaman en az on yıllık gelir sigortası almayı tercih etmeleri durumunda birikimlerinin %5'i oranında ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

 

Emeklilik Şirketini Kim Belirler?

 

İşveren, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dahil edilecektir.

 

Müracaatlar işveren tarafından belirlenen emeklilik şirketi üzerinden yapılacaktır.

 

Otomatik bireysel emeklilik, mevcut emeklilik poliçesi olanlardan farklı bir sözleşme ile devam edecektir.

 

Otomatik bireysel emeklilik poliçeleri ile mevcut bireysel emeklilik poliçelerinin birleştirilmesi mümkün değildir.

 

Mevcut BES sistemindeki 10 yıl prim, 56 yaş şartları ve %25 devlet katkısı avantajı aynı şekilde devam etmektedir.

 

İşverenin Yükümlülüğü

 

İşveren, personelini Otomatik Katılım Sistemi kapsamında bireysel emekliliğe dahil etmek ve katılım payı tutarını personel maaşının hesaba geçtiği günü takip eden ilk iş günü BES şirketine aktarmak ile sorumludur.

 

Bu şarta uyulmaması halinde yaşanacak parasal kayıptan işveren sorumlu olacaktır.

 

BES, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek ve her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

İşverenlerin çalışanları için ek olarak herhangi bir katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  

Çalışanın İşyeri Değişikliği Halinde

 

Emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı esas süre yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik sistemi bulunmaması halinde, çalışan talep ederse katkı payı ödemeye devam edebilecektir.

 

Emeklilik Hakkı

 

Emeklilik hakkını kazanan çalışanın sistemden ayrılmayı talep etmesi durumunda, çalışanın aynı veya farklı şirketlerde birden fazla sözleşmesi olması halinde sisteminde bulunan tüm sözleşmeler hesap birleştirme işlemine tabi tutulur.

 

Çalışanın sisteme giriş tarihi olarak, bu sözleşmelerden ilk yapılan sözleşme tarihi dikkate alınarak belirlenir.

 

Vefat ya da Maluliyet Halinde

 

Katılımcının vefat etmesi halinde varisi, maluliyet halinde ise katılımcı BES'te biriken paralarını talep edebilir.

 

20 iş günü içerisinde katılımcının birikimlerinin tamamı ilgili BES şirketi tarafından ödenmek zorundadır.

Bunları Okudunuz Mu?