Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

REÇETE TEVZİ İŞLEMİNİ ECZACIYA KAPATMAK
AYIPTIR!

İEO27.02.2015 / 18:317533

Türk Eczacıları Birliği, bugün oda aidatlarının şubat ayı sonuna kadar ödenmesi hususunda duyuru yapmıştır. Bu duyuru saat 16.41 itibariyle Türk Eczacıları Birliği web sitesine konulmuştur. Duyuruda "Reçete Tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin, süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde, sisteme girişleri mümkün olmayacağı"  belirtilmiştir.

 

TEB Yönetimi, şubat ayının bitimine dakikalar kala böyle bir duyuru yaparak yine parayı ön planda tutan eczacısını düşünmeyen, zor durumda bırakan bir tavır sergilemiştir. Bizim için öncelikli olan eczacının mesleğini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesine olanak sağlayacak ortamın yaratılmasıdır. Başta İlaç İthal Birimi olmak üzere farklı kaynaklardan çok yüksek gelir sağlayan bir Kurumun aidatları ısrarla Şubat ayı sonuna kadar tahsil etmek istemesinin gereği yoktur.  Sisteme girişin imkânsız hale getirilerek aidat ödemeyi zorla temin etmeye çalışmak Birliğin üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak görevinden tamamen uzaklaştığını göstermektedir. Yapılan eczacıya karşı büyük bir ayıptır.

Kınıyoruz.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 

 

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

 

 

39.A.00002015-816
27.02.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Bilindiği üzere, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55 inci madde b bendi;

"Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir." Şeklinde düzenlenmiş olup; ilgili madde gereğince Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin Odanıza olan aidat borçlarını Şubat 2015 sonuna kadar ödemesi gerekmektedir.

Reçete Tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin, süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde, sisteme girişleri mümkün olmayacaktır.

Bilgilerinizi, reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, üyelerinizin ivedilikle borçlarını ödemeleri konusunda bilgilendirilmelerini saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bunları Okudunuz Mu?

www.buysteroidsgroup.net/canada-peptides.html

cicli steroidi esempi

тестостерон ципионат цена