Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

İş Güvenliği Eğitimleri Hakkında

İEO24.02.2015 / 10:158207

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

Yiine 6331 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası a bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1. Fıkra c bendi uyarınca 01/01/2013 tarihinden itibaren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alma zorunluluğu başlamıştır.

 

Eczanelerimizde çalışan elemanlarımızın sağlık ve güvenliklerini korumak ve yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla Oda'mız İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenleme kararı almıştır. Amacımız uygun maliyetle bütün çalışanlarımıza aynı kalitede ve yasalarla uyumlu bir eğitim sağlamaktır.

 

Yasa az tehlikeli işyerlerinde yapılacak eğitimi 8 saat olarak öngörmüştür. Bu eğitim Oda'mız tarafından yasaya uygun olarak 4 saat uzaktan eğitim ve 4 saat yüz yüze eğitim olarak planlamıştır.

 

Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' te verilmesi zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi konuları 3 ana başlıkta toplanmıştır. Buna göre;

 

     (1) Genel Konular (Uzaktan Eğitim olarak verilecektir).

     (2) Sağlık Konuları (İşyeri Hekimi sertifikası olan tıp doktorları tarafından yüz yüze verilecektir).

     (3) Teknik Konular (İş Güvenliği uzmanlık sertifikası olan uzmanlar tarafından yüz yüze verilecektir).

 

Çalışanlar uzaktan eğitimlere bilgisayar tablet veya akıllı telefonlarından ulaşabileceklerdir.

 

Yüz yüze eğitimlerin sonunda bir ölçme değerlendirme sınavı yapılacaktır. % 60 başarı gösteren katılımcılara KATILIM BELGESİ verilerek yasanın istediği 'eğitimlerin belgelendirilmesi' zorunluluğu yerine getirilmiş olacaktır.

 

Her katılımcıya 100 soruda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği cep kitapçığı verilecektir.

 

Yasanın ihlali halinde uygulanacak cezalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
6331 Sayılı İSG Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2014 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı

 

MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1120 TL / Her çalışan için

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1120 TL / Her çalışan için

 

   Örnek; Ceza Maddesi 26/g ve 26/ğ ye göre

   3 çalışanı olan bir eczane, çalışanlarına Temel İSG eğitimi verdirmemişse,

   ((26/1-g'ye bağlı  3 x 1120 TL = 3360 TL.) + (26/1-ğ'ye bağlı 3 x 1120 TL = 3360 TL.))

   toplamda 6720 TL İdari Para Cezası ile cezalandırılabilir.

 

  

Bu eğitimlerden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın Kişi başı KDV dahil 18 TL olan eğitim bedellerini aşağıdaki hesap numarasına yatırarak eğitime katılacak eczane personeli için kayıt açması gerekmektedir.

 

Hesap Adı: "İstanbul Eczacı Odası İktisadi Teşekkülü Sosyal Kültürel" TEB / AVCILAR E5 ŞB.

Şube Kodu: 597

Hesap No: 11583917

IBAN: TR720003200000000011583917 

 

Kayıt için tıklayınız.

 

 

Ödemesi ve kaydı yapılan her personel için bir portal kullanıcı adı ve şifresi tayin edilecektir. Tayin edilen şifreler katılımcılara sms ve e-mail yolu ile iletilecektir. Dileyen katılımcı şifresini değiştirebilecektir.

 

E-mail de ayrıca uzaktan eğitimin başlangıç ve bitim tarihleri bildirilecektir.

 

Kendisine şifresi gelen katılımcılar belirtilen gün ve tarih aralığında portala girip eğitimlerini tamamlamak zorundadır. Tamamlamayan katılımcılar yüz yüze eğitime giremezler ve yatırdıkları ücreti geri isteyemezler.

 

Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra Yüz Yüze eğitimlerin tarihleri bildirilecektir.

 

Yüz yüze eğitimler sırasında tüm katılımcılara 'YÜZ SORUDA İSG' kitapçığı ücretsiz olarak verilecektir.

 

Katılımcıların yüz yüze eğitim sırasında bir kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerektiğini ayrıca hatırlatırız.

Bunları Okudunuz Mu?

buysteroidsgroup.net

buysteroidsgroup.net

Gene Science Pharmaceuticals Co. Ltd