Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

İş Bankası'nın Üyelerimize Etik Dışı Talebine Karşı Yasal Dayanağımız

DİĞER19.10.2001 / 00:011666

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABET KURULU KARARI

Dosya Sayısı                : D1/1/C G-00/1                        (İlk İnceleme)

Karar Sayısı                 : 00-8/2-34

Karar Tarihi                 : 24.02.2000

A – TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

           

            Başkan: Prof. Dr. M. Tamer Müftüoğlu

            Üyeler: Mehmet Zeki UZUN, Sadık KUTLU,  Necdet  KARACEHENNEM, Mustafa PARLAK, R. Müfit  SONBAY, Kubilay ATASAYAR, Murat GENCER

B – RAPORTÖR : E. Cenk GÜLERGÜN

C -  ŞİKAYET EDEN : Karacabey Kaymakamlığı (Bursa)

D - HAKKINDA İLK İNCELEME YAPILAN :  Türk Eczacılar Birliği

                                                                                Farabi Sk. No: 35 06690

                                                                                Çankaya/ANKARA

E – DOSYA KONUSU :

Türk Eczacılar Birliği bünyesinde alınan bir karar uyarınca resmi kurumlara yapılan ilaç satışlarında eczaneler tarafından aynı oranda istonto  uygulanması.

F – İDDİALARIN ÖZETİ :

Karacabey İlçesindeki resmi kurumların ilaç gereksinimlerini karşılamak amacıyla eczanelerden alınan tekliflerde, etiket fiyatından % 5 oranında iskonto yapılabileceğinin, bu oranın Türk Eczacıları Birliği’nin aldığı bir kararla belirlendiğinin, bu orandan farklı bir oranda iskonto yapılamayacağının belirtildiği ve bu durumun rekabeti kısıtlayıcı olduğu

G – DOSYA EVRELERİ :

Kurum kayıtlarına 6.01.2000 tarih, 35 sayı ile giren başvuru üzerine düzenlenen 09.01.2000 tarih, D1/1/E.C.G-00/1 sayı ilk inceleme Raporu, 17.02.2000 tarih, REK. 0.05.00.00/6 sayılı Başkanlık önergesi ile 00-8 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

H – RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ :

Resmi kurumlara yapılan ilaç satışlarında eczanelerin ortak bir oranda iskonto uygulamasının, 6643 sayılı “Türk Eczacıları Birliği Kanunu”nun Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) verdiği görevlerden birisi doğrultusunda TEB ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde olması nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında incelenemeyeceği düşünülmektedir.

I – İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

            Dosya konusu şikayet başvurusunda, Karacabey İlçesi’ndeki eczanelerin, resmi kurumların ilaç alımlarına yönelik verdikleri tekliflerde ortak bir oranda (%5) iskonto uyguladığı ve bu ortak davranışın TEB’in aldığı bir karar doğrultusunda oluştuğu hususlarına yer verilerek bu durumun rekabeti sınırlayıcı olduğu ileri sürülmüştür.

            6643 sayılı “Türk Eczacıları Birliği Kanunu”nun 1. maddesine göre, TEB; eczacıların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacıların birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kamu kurumu niteliğinde kurulmuştur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca, mesleğini serbest olarak sürdüren veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacıların işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecbur olduğu belirtilmiştir.

            6643 sayılı Kanun’un 39. maddesinde, TEB Merkez Heyeti’nin görevleri sayılmaktadır. Söz konusu maddenin (i) bendi aynen, “Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak” şeklindedir. Bu ifadeden, özel ve resmi kuruluşlara yapılacak ilaç satışı koşullarının, TEB ve ilgili resmi veya özel kurumun yapacağı anlaşma ile şekilleneceği anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, eczane satışlarının önemli bir kısmını oluşturan “kurumlara yapılan”,  eczanelerin uygulayacağı koşulların esasların belirlenmesinde, eczaneleri temsilen TEB’in anlaşmanın taraflarından biri olacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı ile TEB Merkez Heyeti arasında bir protokol düzenlenmekte ve kurumlarla eczanelerin yaptığı anlaşmalar ise bu protokol çerçevesinde yapılmaktadır.

            Maliye Bakanlığı ile TEB Merkez Heyeti arasında düzenlenen protokolde uygulanacak iskonto oranı (%5) dahil olmak üzere satışa ilişkin teknik ayrıntılar, sözleşmenin feshini gerektiren fiiller ve ilgili kurumların ödeme zamanı gibi hususlara düzenleme getirilmiştir. Bu noktada, Karacabey İlçesi Kaymakamlığı’ndan alınan şikayet başvurusuna konu olan iskonto hususunun, Maliye Bakanlığı ile TEB arasında düzenlenen protokol çerçevesinde yapılan anlaşmalar sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla resmi kurumlara yapılan satışlarda ortak bir iskonto oranı uygulaması, 6643 sayılı “Türk Eczacıları Birliği Kanunu”nda TEB Merkez Heyeti’ne verilen bir görevin yansıması olup 4054 sayılı Kanunu’un 4. maddesi anlamında bir teşebbüs birliği kararının uzantısı olarak kabul edilmemiştir.

J – SONUÇ

            Eczanelerin resmi ve özel kurum ve kuruluşlara satışlarında ortak bir oranda iskonto uygulamasının, 6643 sayılı “Türk Eczacıları Birliği Kanunu”nda Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti’nin görevleri arasında sayılan bir husus doğrultusunda TEB ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenen protokolden kaynaklandığı, bu nedenle şikayet konusuna ilişkin ön araştırma yapılmasına veya soruşturma açılmasına gerek olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

           

Bunları Okudunuz Mu?

buysteroidsgroup.net

https://buysteroidsgroup.net/steroid-pills/halotest/

comprare Clenbuterolo