Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

BASIN AÇIKLAMASI

DİĞER01.01.2001 / 00:012224

Son bir haftadır basında yer alan Fenil Propanolamin (PPA) tartışması toz-duman içinde devam ediyor. Amerikan İlaç ve Gıda Örgütü (FDA) bir açıklama yapıyor. Bu atlantik ötesi açıklama Türkiye'yi sarsıyor. Neden? Önce bu köksüzlüğü eleştirerek başlamalıyız. Gelişmeleri kronolojik sırasıyla anımsayalım: Yale Üniversitesi çalışma grubu PPA ile ilgili raporunu 10 Mayıs 2000 tarihinde FDA'ya sunuyor. FDA 3 Kasım 2000 tarihinde Amerikan İlaç Sanayine tavsiye ağırlıklı bir mektup yazıyor. 7-8 Kasım 2000 tarihlerinde Türkiye'de olay "patlatılıyor:" Bugün 15 Kasım 2000'dir. Bir hafta boyunca tartışmaya taraf olanlar neyi ne kadar inceleyip görüş belirtebiliyorlar? Biz İstanbul Eczacı Odasıyız. İnceleme ve araştırma yapmadan görüş belirtmeyiz. Şimdi siz değerli basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna verilere dayanarak açıklama yapıyoruz. Elimizdeki veriler: 1- Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinin hazırladığı 46 sayfalık bir rapordur. 2- FDA'nın Amerikan İlaç Sanayine yazdığı tavsiye nitelikli bir mektup. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinin hazırladığı raporu inceledik. Sizlere bu rapor hakkında bilgiler sunalım. Raporu hazırlayanların metodolojisi ile konuya girmek gerek. Rapor, İnvivo ve İnvitro bir çalışmaya dayanmıyor. İnvivo: Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde, İnvitro: Camda, bir test tüpü içinde anlamına geliyor. Rapor metninde kendi ifadeleri ile Case reports (vaka raporları) verilerine dayanarak çalıştıklarını açıklıyorlar. Yapılan çalışma, vakalara dayanarak bilgi toplama ve bir değerlendirme çalışmasıdır. Bu anlamda istatistiki bir çalışmadır. Geriye dönük vaka incelemesi çalışmalarıdır yapılan. Rapor metninde 18-49 yaş grupları arası çeşitli ırk gruplarına mensup kadın ve erkeklerden toplanan istatiki bilgiler incelenmiştir. Örneğin; hastaların daha önceden kullanmış oldukları ilaçlar, ayrıca çalışma alanına alınan hastaların cinsiyeti, ırkı, yaşı, tahsili, alışkanlıkları, hipertansiyon, diyabet, aile geçmişi, alkol, kokain, doğum kontrol hapları ve kilo endeksi göz önüne alınmıştır. Raporu hazırlayanların bilgiye ulaşma metodolojisi budur. Gelelim FDA'nın Amerikan İlaç Sanayine yazdığı mektuba. Bu mektubun orijinalini bu basın açıklaması ile birlikte sizlere de sunuyoruz. Mektuptan da anlaşılacağı gibi FDA, PPA'yı içeren ürünler hakkında toplatma kararı almadığı gibi yasaklama kararı da almış değildir. Sadece firmaları kendi rızaları ile üretimden vazgeçmesi yolunda etkilemeye ve hastaları kullanmamaya ikna etmeye çalışıyor. Sonuç olarak FDA PPA'yı yasaklamıyor. Basında çıkan haberlerde yasaklandı, toplatılıyor şeklindeki söylemler sansasyona yöneliktir. PPA Amerika Birleşik Devletlerinde üst solunum yolu dekonjestanı olarak 6.25 mg-75 mg'lık dozlarda ve iştah baskılayıcı olarak 75 mg'lık dozlarda üretilmektedir. Ülkemizde ise anti-gripal ilaçların içinde 12.5-25 mg dozlarda PPA bulunmaktadır. ABD'de iştah baskılayıcı olarak kullanılan dozun yüksekliği olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilir. Bu bir bilimsel inceleme konusudur. ABD'de PPA banko üstü ilaçlar grubunda (OTC) yer alıyor. Türkiye'de ise reçeteye tabidir. Türkiye'de PPA'nın günlük dozu ABD'deki PPA'nın bir defalık dozundan daha düşüktür. Avrupa'da ise PPA'nın anti-gripal ilaçlardaki kullanımı ve dozu üzerine bir tartışma henüz yoktur. İngiliz İlaç Kurumu (MCA) PPA içeren soğuk algınlığı ilaçlarının satışı ile ilgili bir sınırlama kararı almıyor. Avrupa'da bizde yaratılan panik havasından eser yoktur. Peki nasıl oluyor da biz atlantik ötesi bir rapor ve bir mektuptan bu kadar etkilenebiliyoruz. Gelişmelerin bilimsel, temkinli ve ciddiyetle ele alınıp değerlendirmesine ihtiyaç duymalıyız. Biz İstanbul Eczacı Odası olarak bu kör döğüşünün içinde yer almıyoruz. Sözü edilen ilaçların toplatılması ve satılmaması yönünde bir açıklama yapmıyoruz. Çünkü, Yale Üniversitesi raporuna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Üstelik FDA kendi ülkesinde sözü edilen ilaçların toplatılması yada yasaklanması kararı almamışken bizim kurumlarımızın bu doğrultuda (toplatma, satmama, yasaklama) kararları önermesinde bilimsellik ve ciddiyet olabilir mi? Ülkemizin Farmakolojik ilaç bilimi yeterli birikime sahiptir ve bu olayı çözebilir. Dışarıdan yapılan öneriler önce bizim bilim süzgecinden geçmelidir. Her ilaç olayında FDA'ya kıble dönmenin ağır faturaları sonradan ödenir. İşte bu temel gerçekler Ulusal İlaç Sanayi ve Ulusal İlaç Politikasının önemini şimdi bir kez daha doğruluyor. Sağlık Bakanı ülkemizin bu konudaki uzmanlarını bir an önce toplamalı ve en kısa zamanda bilimsel ciddi bir açıklama kamuoyuna yapılmalıdır.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
BAŞKAN
Ecz. Erkan ÖNSEL

NOT:
Meslektaşlarımızın Önemle Dikkatine! PPP içeren anti-gripal ilaçların satışında herhangi bir yasaklama kararı Sağlık Bakanlığı'nca alınmamıştır. Hasta hekim tavsiyesi ile kullanabilir. Bildiğiniz üzere bu ilaçlar reçete ile satılan ilaçlar kapsamındadır.

Bunları Okudunuz Mu?

стероиды купить в украине

тестостерон

силденафил купить киев