Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA

İEO01.06.2007 / 12:0425767


      SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şeker ölçüm stripleri provizyon sisteminde kayıtlı olup SSK tarafından geri ödemesi yapılmaktadır.

      Tip I diyabet ve Tip II diyabet teşhislerinde ödenecek miktarlar aşağıda yer alan açıklamalara göre yapılacaktır.      DİYABETLİ HASTALARDA STRİP KULLANIM İLKELERİ

      Tip I diyabetli ve insüline bağımlı Tip II diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

      a) Kişinin, Tip I diyabetli veya insüline bağımlı Tip II diyabetli olduğuna dair endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim dalları uzmanlarından birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır.

      b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.

      c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.

      d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I diyabetes mellituslu hastalar için ayda 100 adet, Tip II diyabetes mellituslu insülin kullanan hastalar için ayda 30 adet, hipoglisemi hastaları için ayda en fazla elli adet, gestasyonel diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla en fazla üç aylık doza tekabül edecek şekilde yazılacak reçetelere göre verilecektir.

      e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan hekimler tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihler, miktarı, reçeteyi yazan hekimin isim, imza ve diploma numarası karnede yer alacaktır.      Bu açıklamaya uygun olarak provizyon sisteminden onay alınan şeker ölçüm çubuklarının bedelleri Kurum tarafından ödenmektedir.

      Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bunları Okudunuz Mu?

strength-steroids.top