Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İEO14.05.2007 / 16:002090


      14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlamak için dün bir araya gelen İstanbul Eczacı Odası (İEO) üyeleri Galatasaray’dan Taksim’e alkışlarla yürüdü. Yürüyüş sırasında “Eczacılık mesleği sahipsiz değildir” pankartı taşındı. Taksim Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Oda Başkanımız Ecz. Zafer Kaplan, son birkaç yıldır uygulanan sağlık ve ilaç politikaları sonucunda ülkede harcamaların arttığını ancak halkın ilaca erişiminde bir iyiye gidişten söz edilemeyeceğini vurguladı. Sağlık hizmeti veren eczacılarınsa bu görevlerini büyük sıkıntılar içinde yaptığına değinen Kaplan, bu hizmetlerin iyi verilebilmesi için sağlık çalışanlarının mutlu olmaları gerektiğini vurguladı.

      Siyasi iktidar tarafından getirilen yasal düzenlemelerle Türkiye’de ilaç alanının çokuluslu ilaç tekellerinin hizmetine ve egemenliğine teslim edildiğini söyleyen Kaplan, eczacıların bundan son derece rahatsız olduklarını belirtti. Kaplan “Dışardan bakıldığında Türkiye’de ilaç pazarı büyüyor. Sağlıkla ilgili büyük harcamalar yapılıyor. Ama insanlarımız o hizmete eşit, adaletli ve kaliteli bir şekilde ulaşamıyor” diye konuştu.

Serbest iskonto kabul edilemez

      Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliği taslağında yer alan ve eczanelerin kuruma verecekleri iskonto oranının serbest bırakılmasına yönelik maddeyi de eleştiren Kaplan, bu uygulamayla eczacılar arasında bir rekabetin yaratılmak istendiğini savunarak “İlacın fiyatı devlet tarafından belirlenir ve Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Eczacıların yasalarla belirlenen yüzde 15’lik meslek hakkından sınırsız iskonto yapmamız, rekabet etmemiz isteniyor. Bizleri birbirimize kırdırmak istiyorlar” diye konuştu. Kaplan, bu uygulamada geri adım atılmaması halinde 27 Mayıs’ta tüm eczacı odalarıyla birlikte Ankara’da bir miting yapılacağını açıkladı.

Mesleğe sahip çıkmak boynumuzun borcudur

      Konuşmasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yasa Tasarısı'nı da eleştiren Kaplan, bu yasa tasarısının çokuluslu ilaç tekellerinin isteği üzerine ilaç ile eczacı arasındaki bağı kopartarak, ilaç alanını tamamıyla üretici, ithalatçı ve dağıtımcı ilaç sermayesinin eline bıraktığını söyledi. Bu tasarının seçim sürecine girildiği için kısa sürede yasalaşmasının söz konusu olmadığını da dile getiren Kaplan, şöyle konuştu: “Ama biz biliyoruz ki bu dünyaya egemen olan güçler Türkiye’de hangi siyasi iktidar gelirse gelsin aynı talepleri onların önüne koyacaklardır. Ve bağımlı olduğumuz, borçlu olduğumuz o emperyalist dünya bu sürecin devamını isteyecektir. İşte orada bizlere çok büyük görev düşüyor. Bu mesleğe sahip çıkmak, ilaca sahip çıkmak, bu ülkenin insanlarının sağlığına sahip çıkmaktır, bu da bizim boynumuzun borcudur.”

      Basın açıklamasının ardından Atatürk Anıtı önünde saygı duruşuna geçildi. Basın açıklamasının ardından gazetecilere dağıtılan, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs nedeniyle hazırladığı bildiriyi aşağıda yayınlıyoruz:


BASINA VE KAMUOYUNA                                                             13 Mayıs 2007

      14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlamak için burada bulunuyoruz. Ancak ne yazık ki içinde bulunduğumuz koşullar bizleri bugünü bir bayram havası içerisinde kutlamaktan alıkoyuyor. Bizler yıllardır 14 Mayısları giderek artan sorunlarımızı dile getirdiğimiz, bunları aşmak için çözüm yolları aradığımız ve yetkililere seslendiğimiz bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bugün de öyle yapacağız.

      İçinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki mesleğimiz açısından umut verici gelişmeler yaşanmamaktadır. Son beş yıldır AKP hükümetinin ilaç, eczacılık ve sağlık alanında uyguladığı neoliberal politikalar, eczacıları artık mesleklerini savunmaları gereken bir noktaya getirmiştir. İlaçta reklam Avrupa Birliği’ne uyum gerekçe gösterilerek yasalaştırılmak istenmektedir. Bu da yıllardır dile getirdiğimiz gibi halk sağlığı için ciddi bir tehdit olacaktır. Bu konuda çeşitli çevrelerin girişimleri bizleri kaygılandırmaktadır. Bu sürecin kazananları alandan çıkar sağlayan sermaye çevreleri, mağdurlarıysa sağlık çalışanları ve yoksullukla mücadele eden halkımız olacaktır.

      Türkiye’de ilaç alanının tamamen sermayenin istekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmek istendiği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yasa Tasarısı ilaçla eczacıyı birbirinden ayıran, ilaçta reklamın önünü açan, ilaçtaki kamu denetimini özerk bir kuruma devreden bir nitelik taşımaktadır. Bu tasarı yasalaşmamalıdır.

      Öte yandan 6197 sayılı yasamızda yapılacak değişiklikler hâlâ belirsizliğini korumaktadır. İlaç Fiyat Kararnamesi hâlâ yayınlanmamıştır.

      Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Taslağında kuruma yapılacak iskontoların serbest bırakılması gibi çok ciddi bir olumsuzluk gündemimize gelmiştir.

      Eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilaç verirken yapacakları indirim oranının serbest bırakılması demek, meslektaşlarımızın haksız, yasalara aykırı ve yıkıcı bir rekabete mahkum edilmesi demektir.

      Görüldüğü kadarıyla AKP hükümeti giderayak, eczacılık mesleğini çıkmaza sokmak kararlılığındadır. Sözkonusu uygulamaya gerekçe olarak Rekabet Kurulu’nun kararları gösterilmektedir. Oysa Türkiye’de yaşayan herkes bilmektedir ki; ilacın fiyatı yasalarla belirlenir ve ilaç Türkiye’nin her tarafında aynı fiyatla satılır. İlaç üzerinde eczacının payı yine yasalara dayanarak devlet tarafından belirlenir. İşte bu koşullarda eczaneler düzleminde bir rekabetten asla söz edilemez. Rekabet Kurulu, eğer varsa kendi misyonuna daha denk düşen, kârlılıkları ve kazançları bugüne kadar sorgulanma gereği duyulmamış tekelci yapıdaki ilaç üretici, ithalatçı ve dağıtım tekellerini sorgulamalıdır.

      Konuyla ilgili olarak 10 Mayıs 2007’de toplanan Türk Eczacıları Birliği Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu’nda bu haksızlığa karşı çıkılması kararı alınmıştır. Siyasi iktidar eczacılara yapılan bu haksız dayatmadan vazgeçmezse 47 eczacı odasının katılımıyla 27 Mayıs 2007’de Ankara’da bir miting düzenlenecektir.

      Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu


 

Bunları Okudunuz Mu?

http://strength-steroids.top