Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

TEB BAŞKANLAR KURULU’NDA İSKONTOLARIN SERBEST BIRAKILMASINA KARŞI EYLEM KARARI ALINDI

İEO11.05.2007 / 13:543870


      TEB Merkez Heyeti’nin çağrısıyla 10 Mayıs 2007 tarihinde Ankara’da yapılan Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısı sonucunda iskontoların serbest bırakılmasına karşı bir dizi eylem kararı alındı.

      İlgili Bakanlıklar düzeyinde tartışılmakta olan 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı taslağının 14.1 Maddesinin c fıkrasında şöyle denmektedir:

      “Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan sonra kalan tutarlar üzerinden uygulanacak eczane indirimi,

      01.05.2007 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2006 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);

      240.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %3,

      240.000 YTL ile 480.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3,5,

      480.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %4,

      600.001 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4,5,
      oranında uygulanacaktır.

      Bu tarihe kadar, yürürlükteki eczacı indirimi geçerli olmaya devam edecektir.

      Eczaneler, yukarıdaki satış hâsılatlarına göre belirlenen indirim oranlarından daha yüksek indirim oranı uygulayabilirler.


      Görüldüğü gibi, AKP iktidarı giderayak, eczacılık mesleğini çıkmaza sokmak ve bizleri kendi aramızda haksız, yasalara aykırı ve yıkıcı bir rekabete mahkum etmek kararlılığındadır. Hatırlanacak olursa, 2006 yılı başında yine aynı tartışmayı yaşamış ve % 4,5’lara varan iskonto dilimleri belirlenmişti. İşte bugün yine, bizlere ucu açık iskonto yapma kuralını dayatmak istiyorlar. Yine sebep olarak Rekabet Kurulunu öne sürüyorlar. Oysa Türkiye’de yaşayan her vatandaş bilmektedir ki; ilacın fiyatı yasalarla belirlenmektedir ve ilaç Türkiye’nin her tarafında aynı fiyatla satılır. İlaç üzerinde eczacının payı yine yasalara dayanarak devlet tarafından belirlenmektedir. İşte bu koşullarda eczaneler düzleminde bir rekabetten asla söz edilemez. Rekabet Kurulu, eğer varsa kendi misyonuna daha denk düşen, kârlılıkları ve kazançları bugüne kadar sorgulanma gereği duyulmamış tekelci yapıdaki ilaç üretici, ithalatçı ve dağıtım tekellerini sorgulamalıdır.

      TEB Başkanlar Kurulunda yapılan tartışmalar sonucu bu haksızlığa karşı bütün gücümüzle direnmeye karar verilmiştir. İşte bu nedenle, halkın sağlığını yakından ilgilendiren eczacılık mesleğini yok etmeye yönelik oyunları kamuoyuna anlatmak amacıyla bir dizi eylemlilik kararları alınmıştır.

  1. Türkiye’deki 47 eczacı odası başkanının imzasıyla hazırlanan bir bildiri bugün Başbakana ve ilgili bakanlıklara sunulacaktır.
  2. Önümüzdeki günlerde sorunlarımızı kamuoyuna anlatan tam sayfa gazete ilanı verilecektir.
  3. Siyasi iktidar, eczacılara yapılmak istenen bu haksız dayatmadan vazgeçmezse 27 Mayıs 2007 günü Ankara’da binlerce eczacının katılacağı bir miting yapılması kararlaştırılmıştır.
      TEB Başkanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, yukarıdaki eylemlilik süreciyle ilgili gelişmeler üyelerimize anında duyurulacaktır. Yaşadığımız günler; eczacılığı savunmanın ve mesleki onurumuza yapılan bu saldırıya kararlı bir şekilde karşı durmanın zamanıdır.

      Saygılarımızla.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
 

Bunları Okudunuz Mu?