Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

İSTANBUL ECZACI ODASI KAN ÜRÜNÜ-YATAN HASTA REÇETELERİNİN EŞİT VE SIRALI OLARAK DAĞITIMI SİSTEMİ HAKKINDA

İEO30.03.2007 / 17:453490

        Eczacı Odası Yatan Hasta ve Kan Ürünü reçetelerinin dağıtımı hizmetini 2001 yılından beri 11 büroda yaklaşık 50 personeliyle 1590 adet meslektaşımıza vermektedir.

        Yılda ortalama 400.000 reçete "eşit ve sıralı olarak" eczanelere dağıtılmaktadır. Bu sistem sayesinde, bu ilaçlar üzerinden yapılan soygunlar ve haksız kazançların önemli ölçüde önüne geçilmiş ve eczaneler arasında bu konudaki haksız rekabet ortadan kalkmıştır. Bunun yanı sıra bu uygulamalar, sosyal güvenlik kurumlarının ciddi anlamda tasarruf etmesini sağlamıştır.

        Bu bürolarda hizmet veren personelimiz meslektaşlarımıza layıkıyla hizmet verebilmek için mesai gözetmeksizin, sistemin doğruluğuna olan inançlarıyla büyük bir özveri ile emek vermektedirler.

        Ayrıca ilaçları teslim süresinde, küpürlerini keserek, hasta ve servis adı belirterek bürolara teslim etmek döngüdeki meslektaşlarımızın sorumluluğundadır.

        Eczane eczacısı meslektaşlarımızın varlıklarını sürdürmesi, eczaneler arasında haksız rekabetin önlenmesi, hastanelerde yaşanan suistimallerin ortadan kalkması kamu kurumlarına ait yatan hasta reçetelerinin eşit olarak eczanelere dağıtılması suretiyle olanaklıdır. Bu sistemin sekteye uğratılması; bu reçetelerin belirli eczanelerde toplanması ve süreçte sermaye gruplarının zincir eczaneleri oluşturmasını getirebilecektir.

        Yukarıda açıkladığımız gerekçeler göz önüne alındığında, sisteme yönelik eleştirilerde daha hassas olunması gerektiği inancındayız.

        Saygılarımızla.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Bunları Okudunuz Mu?