Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

BASINA VE KAMUOYUNA - ECZANELERDE YAPILAN ARAMALAR HAKKINDA

İEO19.04.2007 / 16:144814


       Son günlerde Odamıza üyelerimiz kanalıyla ulaşan bilgilerden ve basına yansıyan haberlerden, bazı üyelerimizin eczanelerinde mali şube ekiplerince arama yapıldığı öğrenilmiştir. Basında, eczacıların sahte kupür olayıyla ilişkili olarak dolandırıcılık şüphesi altında bulundukları yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir.

       Öncelikle belirtmek isteriz ki, Oda olarak elbette, ilaç alanındaki sahtecilik olaylarının önüne geçilmesi, faillerin yakalanması hususunda, gerek Sosyal Güvenlik Kurumlarının gerek kolluk kuvvetlerinin yaptığı soruşturma ve araştırmayı desteklemekteyiz ve bunların takipçisiyiz. Ancak konuyla ilgili dikkatimiz çeken bir hususu kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluğumuz doğmuştur.

       Basına yansıyan tüm haberlerde eczacı meslektaşlarımızın dolandırıcılıkla itham edildiği, sahte kupür olaylarıyla Kurumu zarara uğrattıkları iddiasına yer verilmektedir. Oysa birkaç münferit hadise dışında, eczacıların olayın esas mağdurları olduğunun ortaya çıkacağı inancındayız.

       Şöyle ki; eczanelerinde arama yapılan, gözaltına alınan eczacılarımız Odamıza başvurularında ilaçları yasal dağıtım kanallarından aldıklarını belirtmekte ve bu durumu da alış faturaları ile ispat etmektedirler. Sahte kupür olaylarında kanaatimizce meselenin kaynağına inip derinlemesine bir araştırma yapmak gerekmekte, esas itibarıyla eczanelere bu ilaçları satan ecza depolarının araştırılması gerekmektedir.

       Belirtmek istediğimiz bir husus da yasal dağıtım kanalları yani depolardan ilaçları alan eczanelerin kupürlerin sahte olduğunu tespitinin imkansız oluşudur. Zira kupürlerin sahte olup olmadığı bazen ilaç firmalarınca dahi tespit edilememektedir. Odamıza başvuran eczacılarımız olaydan ya Kurum bu ilaç bedelleri üzerinde kesinti yaptığında ya da eczanelerinde arama yapıldığında haberdar olduklarını ifade etmektedirler.

       Olayların kaynağından araştırılması gerekmekte iken, eczanelerde arama yapılıp, eczacılar gözaltına alınmakta ve üstelik kamuoyuna yansıyan haberlerde nedense bu konulara hiç değinilmeden eczacılar hakkında dolandırıcılık gibi isnatlarda bulunulmaktadır. Bu durum eczacılarımızın manevi şahsiyetlerine yönelik ağır bir saldırı oluşturmaktadır. Olayın gerçek boyutları ve gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması için Oda olarak olayın takipçisi olacağız. Oda olarak bu olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması için, eczanelere bu ilaçları satan dağıtım kanalları hakkında yasal başvuru ve şikayet haklarımızı kullanacağız.

       Eczacılar hakkında basına yansıyan haberler şüphe boyutunu aşmış ve adeta eczacılara yönelik bir karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu aşamada yukarıdaki hususların kamuoyunca da bilinmesi için açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuştur. Bilginize sunulur.

       Saygılarımızla.

İSTANBUL ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU

Bunları Okudunuz Mu?