Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

HASSAS TERAZİLER HAKKINDA!

DİĞER21.02.2006 / 00:014718

ÖNEMLİ DUYURU!

HASSAS TERAZİLER HAKKINDA

1. Eczanenizde bulunan Hassas Terazi ve Tartıların Periyodik kontrolleri için müracaat dilekçelerinin verilmesi Şubat ayının son günü akşamı biter.

2. Müracaat dilekçeleri İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir.

3. Dilekçe verme işleminde postada olacak gecikmeler dikkate alınmamaktadır.

4. Hassas Tartı ve Elektronik Tartı aletlerinin muayene ücreti T.C. Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi 29041560-5001 No.lu Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene ve Damga Ceza Gelirleri Hesabına yatırılacak (*) paranın muayene ve damga için müdürlüğe başvuru sırasında bankaya yatırılarak dekontu ibraz edilecektir. (Müdürlüğe dilekçe ve dekont ile müracaat ederek kontrol için gün alınabileceği gibi, terazi son muayene belgesi, dilekçe ve dekont gösterilerek kontrol aynı günde yaptırılabilir.)

5. Zamanında müracaatta bulunmayan veya zamanında muayenesi yapılmayan teraziler için ceza uygulanmaktadır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ {Dosya Kağıdına (A4) yazılacaktır.}

SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTANBUL

Eczanemde bulunan ........................ markalı...................numaralı............... çekerli terazim ile tartı takımının periyodik muayenesinin yapılarak damga yerine geçerli bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.

KAŞE

Adres: ......... TL. Damga Pulu

Hassas Terazi İçin:

Fon Parası 30YTL

Bilgi İçin;

İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
Aşir Efendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sok. No. 4
Şekerhan 34420 Sirkeci/İstanbul
Tel: 514 10 80 (4 Hat) Dahili 107-108-109
Fax: 514 10 94

Bunları Okudunuz Mu?

кломид цена

www.steroidsshop-ua.com

http://steroids-king.com