Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

T.C.MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN “İLAÇ VE TEDAVİ HARCAMALARI” KONULU 31.01.2006 TARİHLİ GE

DİĞER06.02.2006 / 00:012575

                    T.C.      

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.BMK.0.06.27/390

KONU : İlaç ve tedavi harcamaları hakkında

GENELGE

 

       Bilindiği üzere, 30.12.2005 tarihli Genelgeyle; 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ödeneklerin kullanımına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, genel bütçeli idareler ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce 01.01.2006 tarihinden itibaren "(03.9) -Tedavi ve Cenaze Giderleri" ekonomik koduna ilişkin tertiplerinden yapılacak ödemeler için 2006 yılı bütçelerinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerin Ocak ayı için azami 1/12'si kullanılarak harcamaların ödenek gönderme belgesi beklenilmeksizin yapılabileceği ve bilahare ilgili idareden ödenek gönderme belgesi istenileceği belirtilmişti.

       Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların ise; harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştirecekleri ifade edilmişti.

       Uygulamanın izlenebilirliğinin sağlanması ve mali kontrolün sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için söz konusu "(03.9) - Tedavi ve Cenaze Giderleri" tertiplerine ait ödeneklerin kullanımında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

        1.   İdareler, bütçelerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerinin Ocak ayı için azami 1/12'si kadar ödenek gönderme belgesi düzenleyeceklerdir.

        2.  Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise; yukarıda belirtilen oranla sınırlı olmadan ancak, bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde ödenek gönderme belgesi düzenleyeceklerdir.

         3.  Ödenek gönderme belgeleri e-bütçe sistemi kullanılarak üretilecek ve kaydedilecek, bunun dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.

         4.  Daha önceki Genelge çerçevesinde yapılmış olan harcamalar da dikkate alınarak ödenek gönderme belgesi düzenlenecek ve böylece ödenek dışı harcama yapılmasının önüne geçilecektir .

        1. Harcama yetkilileri, ödenek gönderme belgeleriyle kendilerine gelen ödenek tutarı dahilinde ödeme emri düzenleyecekler, bu tutarı aşan ihtiyaçlar için idareden yeni ödenek talep edeceklerdir.

        2.  Ödenek gönderme belgesi düzenlemekle görevlendirilenler, belge düzenlenen birimlerin harcamalarını ve ödenek ihtiyaçlarını dikkate alarak ve harcamaları aksatmayacak şekilde ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve bu belgeleri   zamanında    ilgili    birimlere   ulaştırmak   konusunda   hassasiyet göstereceklerdir.

        3.  Gönderilen ödenekler öncelikli olarak 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabında kayıtlı tutarların ödenmesi için kullanılacak, bilahare bakiye ödenek kalması   halinde   2006   yılında  tahakkuka  bağlanan  tutarların  ödenmesi gerçekleştirilecektir.

        Gereğini önemle rica ederim.

 Kemal UNAKITAN

                                                                                                                     Maliye Bakanı  

Not: Merkezi Yönetim kapsamında yer alan idarelerin taşra teşkilatlarına ve muhasebe  yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Bunları Okudunuz Mu?

купить левитру

steroids-king.com/british-dragon-pharmaceuticals.html

steroids-king.com