Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

BAĞ-KUR Protokolüne Yapılan Eklemeler

DİĞER23.09.2002 / 00:015351

* Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı`ndan gelen 13.9.2002 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-2313 sayılı yazıyla, “Apomorfin Hidroklorid” etkin maddesini içeren ve parkinson hastalığında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı`nca ruhsatlandırılan “Apo Go” isimli preparatın “Kronik Nörolojik Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar” başlıklı bölümün (a) maddesi; “Antiparkinson İlaçlar” arasında değerlendirildiğinden katılım payından muaf olduğu bildirilmiştir.
*TEB`in Odamıza göndermiş olduğu 02.09.2002 tarih ,33.4257 sayılı yazıya göre: 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve 2002 yılı Bağ-Kur protokolü hükümleri ile, bu hükümler doğrultusunda ülkemizdeki ilaçların ödenme koşullarını içeren ve Birliğimizce hazırlanan “2002 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı-Protokolü ve Bağ-Kur Protokolü” adlı kitapçığın “V.İlaçların Reçetelendirme ve Ödenme Koşulları” başlıklı bölümünde aşağıda yer alan düzeltme ve eklemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
* Assos İlaç Firması adına ruhsatlı, folik asit, kalsiyum ve D3 vitamini içeren “Folic Plus Tablet” isimli müstahzarın karşısında yer alan “ödenmez” ibaresinin kaldırılarak, anılan müstahzarın ekte sunulan prospektüsünde de görüleceği gibi “hamilelik planlayan ve hamile olan kadınlarda fetusun nöral tüp defektlerinin önlenmesi amacıyla kullanılır” şeklinde ifade edilen endikasyonu nedeniyle bedelinin kurumlar tarafından ödenebileceği,
* Merck Sharp Dohme Firması adına ruhsatlı, rofexocib etken maddesini içeren “Vioxx Tablet” adlı müstahzarın karşısına “prospektüsünde yer alan endikasyonlar için, sevk kağıdı/reçete üzerinde teşhis belirtilmesi kaydıyla bedeli ödenir. Katılım payı hasta tarafından karşılanır” ifadesinin eklenmesi gerektiği,
* Johnson & Johnson Firması adına ruhsatlı, bir narkotik analjezik olan “Sufentanil citrate” etken maddesini içeren “Sufenta Ampul” adlı müstahzarın karşısında yer alan ifadenin, “KIRMIZI reçeteye yazılır. Ayakta tedavide ödenmez. Sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda ödenir. (beş günlük doz)” şeklinde genişletilmesi gerektiği,
* Kitapçıkta (Y) harfi ile yerli ilaç olarak ifade edilen “Risperdal 1 mg/ml şurup” adlı ilacın ithal ilaç ruhsatına sahip olması nedeniyle (İ) harfi ile ifade edilmesi gerektiği,

*Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İl Müdürlüklerine gönderdiği 12.08.2002 tarih, 1947 sayılı yazı ile, Roche Firması tarafından piyasaya sunulan ve “Rituksimap” etken maddeli “MABTHERA Flakon” isimli preparatın ödenme koşuluna açıklık getirilmiştir.

Buna göre “Mabthera Flakon”un kurum tarafından geri ödemesinin yapılması için CD 20 (+) Hodgkin Dışı Lenfoma hastalarında, hematoloji veya onkoloji uzmanının da içinde bulunduğu sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüklerine gönderdiği 09.08.2002 tarih, 1927 sayılı yazı ile, Gemcitabin HCL etken maddesini içeren “Gemzar Flakon (200 mg ve 1 g)” adlı preparatların, Sağlık Bakanlığınca yeni endikasyon ilavesi ile en son onaylanmış endikasyonları hakkında bilgi verilmiştir.
Buna göre Gemcitabin HCI etken maddesi;
-
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde;
a) Cisplatin ile birlikte lokal ilerlemiş (operasyon uygulanmayan evre IIIA veya IIIB) veya metastatik (Evre IV) küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastaların ilk basamak tedavisi için,
b) Tek başına Gemcitabin, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserli erişkin hastaların palyatif tedavisi için,
- Pankreas kanserinde; lokal olarak ilerlemiş veya metastatik pankreas adenokarsinomlu hastaların tedavisi için; 5 FU’ya refrakter olan pankreas kanserli hastaların tedavisi için;
- Mesane kanserinde; Gemcitabin+Cisplatin kombinasyonu kas invazyonu yapan metastazlı ya da metastazsız evre IV transizyonel hücreli mesane kanserinin tedavisinde endikedir.
En son onaylanmış endikasyonların geçerlilik tarihi 18.06.2002 olup, söz konusu ilaç bedellerinin ödenmesinde sadece belirtilen endikasyonların dikkate alınacaktır.

*Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.08.2002 ve 07.08.2002 tarihli yazılara göre:

1. Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şirketi adına ruhsatlı “Humulin 80/20 100 IU/ml süspansiyon içeren 3 ml Kartuş” isimli ve “diyet ve/veya oral antidiyabetiklerle kontrol altına alınamayan diabetes mellitus hastalarının tedavisinde endike olan” preparatın bedelinin 2002 yılı eczane protokol hükümleri doğrultusunda kurum tarafından karşılandığı,

2. Biem Firması adına ruhsatlı “Liberate 350 IU” (Antihemofilik Kaktör VIII) adlı preparatın bedelinin 2002 yılı eczane protokol hükümleri doğrultusunda kurum tarafından karşılandığı,

3. İ.E.Ulagay A.Ş. adına ruhsatlı “Fungan 150 mg 1 ve 2 Kapsül” adlı preparatların bedelinin kurum tarafından ödendiği,

4. Sanofi Doğu İlaç A.Ş. adına ruhsatlı, selim prostat hiperplazisindeki fonksiyonel semptomların tedavisinde endike olan “Xatral XL 10mg tablet” (Alfuzosin HCL) adlı preparatın bedelinin kurum tarafından karşılandığı,

*Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 05.08.2002 ve 07.08.2002 tarihli yazılara göre:

1. Schering-Plough Firması adına ruhsatlı “Remicade 100mg konsantre infüzyon çözeltisi hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon” (infliksimab) adlı preparat, “Crohn Hastalığı ve Romatoid artrit” tedavisinde endike olup, ilacın bedelinin kurum tarafından ödenebilmesi için, preparatın “Kurum Sağlık Kurulu`nda” değerlendirileceği,

2. Magnezyum eksikliğinin ve magnezyum eksikliklerine bağlı endikasyonların giderilmesinde kullanılan Mg preparatlarının sadece parenteral formlarının reçeteli ilaç kapsamında değerlendirilerek bedellerinin ödeneceği, parenteral form dışındaki tüm mühtahzarların; prospektüsünde endikasyon verilmiş olsa dahi; reçetesiz ilaç statüsünde değerlendirilerek bedellerinin ödemeyeceği,

3. “Rosiglitazone maleat” etken maddesini içeren antidiyabetik etkili “Avandia 1,2,4,8 mg Tablet” isimli preparatın sadece endokriniloji ve dahiliye uzmanlarınca reçetelenebileceği; ayrıca, diğer oral antidiyabetik ajanlar ve insülin kombinasyonları ile yeterli glisemik kontrolün sağlanamaması halinde kullanılabileceği,

4. Lilly İlaç Firması adına ruhsatlı olup, postmenopozal kadınlardaki osteoporozun tedavisinde ve önlenmesinde endike olan “Evista 60 mg film tablet” adlı ilacın bedelinin kurum tarafından karşılandığı,

5. Novo Nordisk Firması adına ruhsatlı “Norditropin Simplex 5 mg, 10 mg, 15 mg” adlı büyüme hormonu preparatının bedelinin, “Kurum Sağlık Kurulunda değerlendirilmek koşuluyla” kurum tarafından karşılandığı bildirilmiştir.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş. tarafından piyasaya sunulan semisentetik makroid yapılı antibiyotik olan “Uniklar 125 mg/5ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz” ile “Uniklar 250/5ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz” isimli preparatların bedellerinin (2002 yılı Protokolü hükümleri doğrultusunda) ödendiği,

Med-İlaç San.tic.A.Ş. tarafından piyasaya sunulan antineoplastik etkili “Etoposide-Teva Enjeksiyonluk Konsantre Çözelti İçeren Flakon” isimli preparatın bedelinin (2002 yılı protokolü hükümleri doğrultusunda) ödendiği,

Diyabet hastalarına yönelik insülin kalemlerinde kullanılan Unifine

Pentips kalem iğnelerinin bedellerinin ödendiği bildirilmiştir.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 10.07.2002 tarihli yazısıyla

Merc Sharp-Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından piyasaya sunulan

“Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi” tedavisinde endike olan Zocor Fort tb. İsimli preparatın bedelinin (2002 yılı Eczane Protokolü hükümleri doğrultusunda),

Roche firmasına ait olan ve “Granisetron HCL” içeren, sitostatik tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endike olan “Kytril 1 mg. 10 Lak Tablet” isimli preparatın (2002 yılı Eczane Protokolü hükümleri doğrultusunda) bedelinin ödendiğini bildirmiştir.

Bunları Okudunuz Mu?

данабол купить киев

небидо купить

http://steroidsshop-ua.com