Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Kayıp ve Sahte Reçeteler

DİĞER13.09.2002 / 00:012997

Sahte Kırmızı - Yeşil Reçeteler

Dr. Nihat ALPAY’ ın Dr. Niyat ALPAY adı altında (sicil: 17504) ve Dr. Tolga Tolun ŞATIR’ ın (Dip.No.991) sahte kaşeleri kullanılmak suretiyle  sahte reçete yazılmak istenmiştir. Her iki reçetede Rivotril tb. beşer kutu yazılmıştır. Üyelerimizin bu konuda dikkatli olmaları önemle duyurulur.

Dr. Taflan SALEPÇİ adına düzenlenen bazı Kırmızı reçetelerin sahte olabileceği Odamıza bildirilmiştir. Üyelerimizin bu konuda dikkatli olmaları önemle duyurulur.

 

Kaybolan Kırmızı, Yeşil, Mor ve Turuncu Reçeteler

Şanlıurfa ili Devlet Hastanesi’nde görevli Op.Dr. İbrahim TEKER adına zimmetli B-173710 seri nolu, Tekirdağ ili Merkez 2 No’ lu Sağlık Ocağı’na zimmetli seri: B 691501-691521 (dahil) arası (son nüshaları),  Kayseri ili Erciyes Ün. Tıp Fak. Hast. İç hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Leylagül KAYNAR adına zimmetli B-399971-399990 seri numaralar arası, Ankara Ün. Tıp Fak. Cebeci Hast. Çocuk Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalında kullanılan 101228-101253-101286 seri nolu, Ankara Ün. Tıp Fak. Cebeci Hast. Psikiyatri Ana Bilim Dalında kullanılan 101550 seri nolu, Ankara Ün. Tıp Fak. İbni Sina Hast. Cerrahi Onkoloji Bilim Dalında kullanılan 559820-559889 seri nolu (3. nüsha),  Adana İli Özel Seyhan Hastanesine zimmetli A-473001-473002-4730003-473004-4732005-473193-473199-473200 dahil 473400 arası  kırmızı reçetelerin kaybolduğu İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza bildirilmiştir.

 

Kayseri İli Erciyes Ün. Tıp Fak. Hast. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Leylagül KAYNAR adına zimmetli 00-B-709051-709100 seri numaralar arası, Şanlıurfa İli Merkez Ertuğrulgazi Sağlık Ocağına zimmetli B- 716969, 716970, 716975, 716987, 716989, 716906, 716907, 763814, 763821, 763825, 763829, 763930, 763844, 763860,763861 seri numaralı, Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ortaköy Devlet Hastanesine zimmetli 928644, 929459, 929499 numaralı, Giresun İli Espiye İlçesi Devlet Hastanesi’ne zimmetli 903078 numaralı yeşil reçetelerin ve Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi 65 nci Mekanize Piyade Tugayı Destek Kıtaları Sıhhiye Bölük Komutanlığı Garnizon revirinde J-257050, J-257059, J-257060, J-257083 Seri no ve numaralı 4 adet, Amasya İli Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15 nci Piyade Er Eğitim Komutanlığı 30 Yataklı İaşeli Özel Revir Eczanesine zimmetli G-964.858-964.865-964.830 seri numaralı, Bursa İli Özel Vatan Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Dr. Ali UÇAR`ın zimmetinde bulunan 00B 618232  00B 618233 seri nolu iki adet kullanılmış yeşil reçetenin üçüncü nüshaları ve 00B 618234-618235-618236-618237-618238-618239-618240-618241-618242-618243-618244-618245 seri nolu on iki adet yeşil reçetelerin üç nüshaları birlikte, Aydın İli Nazilli Devlet Hastanesi 1. Göz Kliniği Doktoru Opr. Dr. Toros ÖZEN`e ait 624992 nolu, Adana İli SSK Adana Bölge Hastanesine zimmetli 00B-846073 ve 846084 nolu, H-116025-116133-116211-116213-116217-116247-116330-116423-116443-116444-116445-116458 ve H-211014-211015-211023-211029-211032-211042-211059-211067-211071-211305-211324-211337-211339-211522-211571-211591-211594- dahil 073683-073699-073701 dahil 073799- 073801 dahil 073819-073846-073851 dahil 073899 I-102063-102106-102131-102136-102203-102206-102252-102332-102367-102482-102484-102497-102515-102673-102795-102878-102944-102954 nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı doktorlarından Doç. Dr. Cem ATABAOĞLU`na verilen 99-B / 219601-219700 seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında kullanılan yeşil reçetelerden J-413011-413033-413100-413111-413195-413196-413197-413198-413199-557482seri nolu reçetelerin 3. nüshaları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında kullanılan B 96-403301-403400 -B 96-403326-B96 403339 nolu reçeteler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalında kullanılan 590081(3. nüsha) – 436442-443-444-445-446 seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Algoloji Bilim Dalında Kullanılan B-403738 3. nüshası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Cebeci Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında kullanılan D96 450098seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi B 96 430380-430381-430342 seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Kullanılan B 96 430701-430743-430760, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliğinin Radyasyon Onkoloji Ana Bilim Dalında kullanılan 99-B 439410-439455 seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinin Nöroşirürji Ana Bilim Dalında kullanılan B 96 403206-403211-403212-403238-403278 seri nolu,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında kullanılan 436442-443-444-445-446 seri nolu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında kullanılan 590081seri nolu reçetenin 3. nüshası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinin Cerrahi Onkoloji Dalında kullanılan B 96 400804-400818 seri nolu reçetelerin 3. nüshaları, Ankara İli GATA Komutanlığı ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesi Başhekimliği İç Hastalıkları Bilim Dalında kullanılan 99-A 838501-838600 seri nolu reçetelerin cilt halinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinin Tıbbi Onkoloji bilim Dalında kullanılan B 96- 406635- 406641- 406659- 406683 seri nolu, İstanbul İli Fatih ilçesinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif ÇELEBİ`ye ait seri 00B  no 121 901 120000 koçanından 70 adet yeşil reçetelerin kayıp olduğu İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza bildirilmiştir.

 

Ankara Ün. Tıp Fak. İbni Sina Hast. Nöroşirurji Ana Bilim Dalında kullanılan A 204375-A 204375 (tek nüsha)-A220488 (4. nüsha)-A-220073-220051-220052-220057-220072 Klinik İmmunoloji Bilim Dalında A 057282-057283-057288 Nöroloji Bilim Dalında 204442 (4. nüsha) Genel Cerrahi Bilim Dalında A-204151 (4. nüsha)-A-220330-220334-220335-220849-220871-220193 Göğüs Hast. Ve Tbc. Ana Bilim Dalında kullanılan 209110-209111-209117 seri nolu, İstanbul Gülhane Tıp Akademisi Kom. Genel Cerrahi Bilim Dalında kullanılan A-061011-061012-061013-061014 (4. nüsha), Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Dahiliye servisinde (188201-188225) seri nolu mor reçetelerin kayıp olduğu İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza bildirilmiştir.

 

İstanbul ili Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre Hemofili hastası Serkan CİRANOĞLU ’na ait 09451-09500 seri numaralı turuncu reçeteleri kapsayan 150 no lu Hemofili Takip Karnesinin 15.03.2002 tarihinde kaybolduğu bildirilmiştir.

 

Üyelerimizin bu konuda dikkatli olmaları önemle duyurulur.

 

 

Bunları Okudunuz Mu?

каберголин

анаполон

пептиды купить киев