Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

Actemra (Tocilizumab) ile ilgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

TEB15.05.2019 / 11:45671

Türk Eczacıları Birliği'nin, Actemra (Tocilizumab) ile ilgili hazırlanan doktor bilgilendirme mektubu hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır.

 

41.A.00/13294

14.05.2019

 

Bölge Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

 

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 10.05.2019 tarih ve E.76141 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek, "Actemra (Tocilizumab)" kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan "hepatotoksisite" riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. 

 

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

 

Bunları Okudunuz Mu?