Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

SGLT-2 İnhibitörlerini İçeren İlaçların Fournier Gangreni Riskine Dair Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

TEB09.04.2019 / 15:43821

Türk Eczacıları Birliği'nin, SGLT-2 inhibitörlerini içeren ilaçların Fournier Gangreni riskine dair hazırlanan doktor bilgilendirme mektubu hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

41.A.00/12443

09.04.2019

 

Bölge Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

 

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.03.2019 tarih ve E.53502 sayılı yazı ile, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla Kurum tarafından yürütülen mektup dağıtılması uygulaması ile,

 

Yetişkin Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde endike olan, SGLT-2 inhibitörlerinin kullanımı ile özellikle erkek bireylerde nadir rastlanan, hayati tehlikeye sahip Fournier Gangreni (perinenin nekrotizan fasiiti) riskine dair önemli bilgileri içeren  ve Kurumca onaylanan mektubun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

 

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

 

 

Bunları Okudunuz Mu?

болденон купить киев

steroidsshop-ua.com/substance/11/

www.cheapsteroids.net