Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

"Finasterid" İçeren İlaçlar ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

TEB09.04.2019 / 15:391677

Türk Eczacıları Birliği'nin, "Finasterid" içeren ilaçlar ile ilgili hazırlanan doktor bilgilendirme mektubu hakkındaki duyurusu aşağıda yer almaktadır. 

 

41.A.00/12444

09.04.2019

 

Bölge Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

 

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.03.2019 tarih ve E.53505 sayılı yazı ile,

 

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek, "Finasterid" içeren ilaçların, tedavi sırasında  ve sonrasında cinsel işlev bozukluğu ve psikiyatrik bozukluklar gibi istenmeyen etkilere neden olduğunu bildiren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. 

 

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

 

Bunları Okudunuz Mu?

http://strength-steroids.top/injectable-steroids/sustanon/

http://cheapsteroids.net

http://steroids-safe.com/aromatase-blockers/anastrozole/