Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizlerinin Düşmesi

TEB08.01.2019 / 15:38693

Türk Eczacıları Birliği'nin, Yardımlaşma Sandığı kredi faizlerinin düşmesi hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur. 

 

41.A.009706
08.01.2019

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Üyelerimize kullandırılan kredi maliyetlerinin azaltılması ve Sandık kaynaklarının korunması amacıyla kullandırılan tüm kredilerin faiz oranı piyasa koşulları da dikkate alınarak; % 2,10 seviyesinden %1,99 seviyesine indirilmiştir.

 

Talep edilen krediler Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Kullandırılan kredilerin bankada bekleme süresi 1 ay olup, 1 ayı geçen kredi talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Ayrıca kullandırılan kredilerde hiçbir isim altında masraf alınmayacak olup; ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

 

Kredi kullanacak üyelerimizin aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredi kullandırım süreci hızlanacaktır. 08.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuzu ektedir.

 

Bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanızı saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Mehmet İbrahim Özkol 
Sayman

 

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya vermesi gereken evraklar;

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

 

Bunları Okudunuz Mu?

safesteroids.org

купить анаболики в украине

туринабол купить