Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

Eczanelerde Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında

İEO03.01.2019 / 11:038776

10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bakanlık tarafından yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup söz konusu esaslar eczaneler için de geçerli olacaktır.

 

Yasanın geçici 2. Maddesi'nde "Satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarının 31.03.2019 tarihine kadar tamamlanacağı" belirtilmiş ise de bu tarihten önceki olası denetimlerde herhangi bir ihtilaf yaşanmaması adına eczanelerimizde kullandığımız mevcut ödeme kaydedici cihazlara poşetler için gerekli tanımlamaların yapılması önerilmektedir.

 

 Bu kapsamda:

 

-  01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin büyüklüğü ve kalınlığı gözetilmeksizin (firmalar tarafından promosyon olarak verilenler de dahil) talep eden hastalarımıza 25 kuruş karşılığında kasa fişinde adet belirterek verilmesi,

 

- 31 Mart 2019 tarihinden sonra eczanelerimizde sadece barkodlu poşetler kullanılacağından eczanelerimizde mevcut bulunan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihine kadar tüketilmesi,

 

- Mevcut uygulamanın yalnızca plastik poşetler için söz konusu olduğu, kağıt ve bez poşetler için geçerli olmadığı,

 

- Her ayın sonunda tüketiciden tahsil edilen her 25 kuruşun 15 kuruşunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü hesabına (Ödeme tarih ve hesap bilgileri Bakanlık tarafından bilahare bildirilecektir.) "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak yatılması gerektiği, plastik poşetlerin ücretsiz teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dâhil edilemeyeceği,

 

- Plastik poşetlerin ücretsiz verildiğinin tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verileceği,

 

- Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirilmediği, geri kazanım katılım payının ödenmediği, bu kapsamda yanıltıcı bildirim ve beyanlarda bulunulduğu tespit edilmesi durumunda yasada öngörülen idari para cezalarının uygulanacağının belirtildiği,

 

Hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 

 

Türk Eczacıları Birliği'nin 28.12.2018 tarihli duyurusu için tıklayınız. 

Bunları Okudunuz Mu?

www.strength-steroids.top

www.steroids-safe.com

www.steroids-safe.com/post-course-therapy/gonadotropin/