Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Yerleştirme Sonuçları Konulu TİTCK Duyurusu

TEB19.10.2018 / 11:44772

Türk Eczacıları Birliği'nin, Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) yerleştirme sonuçları konulu duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur. 

 

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Yerleştirme Sonuçları Konulu TİTCK Duyurusu

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

 

"6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 17/09/2018-16/10/2018 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 17/10/2018 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup sonuçlar adresinden görüntülenebilmektedir.

 

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

Bunları Okudunuz Mu?