Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Elektronik Tebligat Uygulaması'nın Ertelenmesi Hakkında

DİĞER30.12.2015 / 16:332515

29 Aralık 2015 tarih ve 29577 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde "5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi", "5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi" ve  "10. Diğer Hususlar" başlıklı bölümlerinde yer alan "01.01.2016" ibareleri "1/4/2016" şeklinde değiştirildiği bilgisi yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Bunları Okudunuz Mu?