Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

Montelukast+Antihistaminik Kombinasyonlarını İçeren İlaçlar ve Seftriakson Grubu Antibiyotiklerin E-Reçete Onayı Hakkında

TEB26.09.2013 / 15:2016343

Türk Eczacıları Birliği'nin konu ile ilgili duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİAKSON GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN E-REÇETE ONAYI HAKKINDA

38.A.00.006561
26.09.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimize Bölge Eczacı Odaları ve eczacılarımızdan iletilen bildirimler ile;

1-Medula Eczane Provizyon sisteminde, Montelukast+antihistaminik kombinasyonlarını içeren "Desmont" ve "Levmont" adlı ilaçların reçete teşhisinin;

226- Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) olarak belirlendiği, anılan ilaçlara ait reçete teşhislerinde 226 teşhis kodunda ifade edilen tüm teşhislerin reçete/Rapor teşhisinde yer alıp almaması gerektiği konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmekte,

2-Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/E listesinde yer alan Seftriakson grubu antibiyotiklerle ilgili olarak;

"UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU'nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir." ifadelerinin yer aldığı bilinmekte olup,

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde yukarıda anılan endikasyonlar için göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından e-reçete onayının nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmesi talep edilmekte idi.

Duruma açıklık getirilmesi ve doğru uygulama yapılmasını sağlamak amacıyla Kuruma başvuru yapılmış olup, Kurumdan gelen cevabi yazı ile,

1-İlgi yazımıza konu olan "montelukast+antihistaminik" kombinasyonlarını içeren "Desmont" ve "Levmont" adlı ilaçlar için alerjik rinit teşhisi ile düzenlenen reçete ve raporlarda Tebliğin 4.2.24 maddesinde belirtilen "mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil" endikasyonlarından birinin yer alması gerektiği,

2-Seftriakson grubu antibiyotiklerin 72 saatten daha uzun süre kullanılması durumunda, Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4/E listesinde yer alan UH-P, A 72 kuralına istinaden aranan enfeksiyon hastalıkları uzmanı oanyının e-reçetede yapılabildiği, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin de e-reçeteyi aynı şekilde onaylayabilecekleri düzenlemenin yapıldığı bildirilmektedir.

Kurum'dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.

Bunları Okudunuz Mu?