Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

YİBO, Polis Koleji ve Askeri Liselerde Okuyan Öğrencilerin Ocak-2012 Dönemi Reçetelerinin Medula Sistemi'ne Kaydedilmesi Hakkında

TEB29.03.2012 / 10:362895

Türk Eczacıları Birliği'nin konu ile ilgili duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

 

YİBO, POLİS KOLEJİ VE ASKERİ LİSELERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OCAK-2012 DÖNEMİ REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİ'NE KAYDEDİLMESİ HAKKINDA


38.A.00.001310
28.03.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA


Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2012 tarihinde yayımlamış olduğu "Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri" konulu ve 2012/2 sayılı Genelgesi'nin 2.2 Sağlık yardımları öğrenim gördükleri okullarınca karşılanan öğrenciler maddesi gereğince, Polis Koleji, Askeri Liseler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyanların sağlık hizmetleri ve tedavi yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devralındığı açıklanmıştı.

 

Ancak söz konusu devir işlemi hakkındaki bu Genelgenin devrin başlangıcından itibaren 17 gün sonra 17.01.2012 tarihinde yayımlanmış olmasından ötürü, bu öğrencilerin reçeteleri eczacılarımız tarafından MEDULA Eczane Provizyon Sistemi'ne kaydedilememişti.

 

Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerek sözlü gerekse yazılı yapılan başvurular neticesinde, Kurum tarafından Medula Eczane Provizyon Ekranında 28.03.2012 tarihinde "TÜM ECZACILARIN DİKKATİNE" konulu aşağıda yer alan açıklama yayımlanmıştır.

 

"Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmüne istinaden 01.01.2012 tarihinden itibaren Kurumumuz kapsamına giren polis koleji, askeri liseler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyanlara ait, Ocak-2012 döneminde karşılanan ancak MEDULA Eczane Provizyon sistemine kaydedilmeyen reçetelerin geçmişe dönük olarak sisteme kaydedilmesine 29.03.2012-31.03.2012 tarihleri arasında izin verilecektir. Kayıt işlemlerinin bu tarihler arasında tamamlanması gerekmektedir."

 

Bilgilerinizi ve söz konusu reçeteleri MEDULA Eczane Provizyon Sistemi'ne kaydedemeyen eczacıların bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Bunları Okudunuz Mu?

сустамед

www.steroidsshop-ua.com/product/416/

стероиды в украине