Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

Yurtdışı Sigortalılarına Ait Raporsuz Reçeteler Hakkında

TEB26.03.2012 / 11:585263

Yurtdışı sigortalı kapsamındaki SGK'lılara ait raporsuz reçetelerin karşılanmasıyla ilgili Türk Eczacıları Birliği'nin yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

 

YURT DIŞI SİGORTALILARINA AİT RAPORSUZ REÇETELER HAKKINDA

 

38.A.00.001258
22.03.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

 

Konu: Yurtdışı sigortalılarına ait raporsuz reçeteler hakkında

 

Bilindiği gibi 21 Ocak 2012 tarih ve 28180 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde SUT'un "Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı" 6.1.1.Ç maddesinin 8.fıkrası "(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

 

Birliğimize meslektaşlarımız ve eczacı odaları tarafından yapılan bildirimlerde, bu düzenlemenin Yurtdışı sigortalılarına ait raporsuz reçetelerde nasıl uygulanacağı konusunda tereddütler oluştuğunun belirtilmesi üzerine Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan, söz konusu uygulamanın Yurtdışı sigortalılarına ait raporsuz reçetelerde takibinin ve kontrolünün ne şekilde yapılacağı konusuna açıklık getirilmesi istenmişti.

 

Konu ile ilgili Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 16.03.2012 tarih 5.181.220 sayılı yazı ekte iletilmekte olup,

Medula Eczane Provizyon Sisteminden takipleri yapılamayan Yurtdışı sigortalılarına ait raporsuz reçetelerin SUT'un 6.1.1.Ç maddesinin 8.fıkrasının kapsamı dışında olduğu bildirilmektedir.

 

Yurtdışı sigortalılarına ait raporlu reçetelerde verilen ilaçların takibi rapor arkalarının işlenmesi suretiyle yapılmakta olduğundan yazıdan da anlaşılacağı üzere bu uygulamada sadece Yurtdışı sigortalılarına ait raporsuz reçeteler kapsam dışında tutulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


SGK nın yazısı için tıklayınız.

Bunları Okudunuz Mu?

виагра таблетки

блокаторы ароматазы купить

steroids-safe.com/post-course-therapy/clomed/