Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

2012 Yılı Protokolünde Fesih Sebebi Olmaktan Çıkarılmış Fiiller Nedeniyle Fesihli Olan Eczacılarımıza İlişkin TEB’e Yazdığımız Yazı Hakkında

İEO09.02.2012 / 15:1110036

2012 yılı SGK Protokolüne göre 2009 yılı protokolünde fesih sebebi olarak sayılan bazı fiiller çıkarılmıştır. Bunlar arasında sağlık raporu fotokopisi, kupürü kesilmiş ilaç ve kesik kupür bulundurmak fiilleri de bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu fillerden dolayı bazı eczacılarımızın 2009 yılı SGK protokolü feshedilmiştir.

 

Ancak yeni protokolde artık fesih sebebi olmaktan çıkarılmış fiillerden dolayı fesihli olan eczacılarımızın durumlarının ne olacağı belirlenmemiştir. Her ne kadar yeni protokolün 6.12 numaralı maddesinde

 

"Bu protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen eczacının yazılı talebi halinde; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Bu protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancak eczanenin feshine ilişkin fiil için; bu protokol hükümlerinde eczacının yazılı olarak uyarılması ve/veya "tekrarı halinde" yeni bir yaptırım belirtilmiş ise, bu protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi "yazılı olarak uyarı" ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir."

 

böyle bir kural yer almakta ise de burada bir önceki protokoldeki fesih sebebinin bu protokolde de olması ve yeni protokoldeki yaptırım karşılığının cezai şart ya da yazılı uyarı olması hükmüne bağlanmıştır. Yani bir önceki protokolde fesih sebebi olan fiil, yeni protokolde de sayılmış ise ve yaptırım karşılığı da fesih olmayıp cezai şart ya da yazılı uyarı ise kuruma yazılı başvuru yapan eczacımız lehe olan düzenlemeden yararlanabilecektir.

 

Dolayısıyla 6.12'de yer alan kuralda fesih sebebi olmaktan çıkarılmış fiillerden dolayı fesihli olan eczacılarımızın yeni protokole göre durumlarının ne olacağı yer almamaktadır. Protokolün 6.11 numaralı maddesi uyarınca bu kapsamdaki eczacılarımız ancak feshe ilşkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış ise ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazı kayıtla sözleşme devam edecektir.

 

2012 yılı Protokolünde fesih sebebi olmaktan çıkarılmış fiillerden dolayı fesihli olan eczacılarımıza yönelik bir düzenleme yapılması veya bu durumdaki eczacılarımız hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda gerekenlerin yapılması amacıyla Türk Eczacıları Birliği'ne odamızca ekte yer alan yazı yazılmıştır.

 

Konuyla ilgili TEB'e yazdığımız yazı için tıklayınız. 

 

Konuyu eczacılarımızın bilgisine sunarız.

Bunları Okudunuz Mu?