Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

01.01.2012 Tarihinden İtibaren Yapılacak İTS Bildirimi Uygulamaları Hakkında

TEB30.12.2011 / 14:2412877

Konu ile ilgili Türk Eczacıları Birliği duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

 

01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAK İTS BİLDİRİMİ UYGULAMALARI HAKKINDA

 

38.A.00.00378
Ankara, 30.12.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Konu: 01.01.2012 tarihinden itibaren yapılacak İTS Bildirimi uygulamaları hakkında

Bilindiği gibi 01.01.2010 tarihinde başlayan ve üreticinin ürettiği anda İlaç Takip Sistemi'ne bildirim yaptığı, eczacının ise satış bildirimi yaptığı İTS uygulamaları Faz I olarak tanımlanmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde 02.02.2008 ve 10.06.2010 tarihlerinde yapılan değişiklikler ve bu yönetmeliğe göre yayımlanmış olan ilgili kılavuzlara göre ecza depolarının da İlaç Takip Sistemi'ne dahil edilerek, ilaç üreticisinin ecza deposuna, ecza deposunun da eczaneye ilaç satış işlemlerinin yapıldığında mal satış ve mal alış işleminin yapılması - diğer bir adıyla Faz II uygulaması - 01.01.2012 tarihine kadar ertelenmişti.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Birliğimiz arasında yapılan görüşmelere göre eczacılarımızın bu süreçte aşağıdaki hususları dikkat alarak işlem yapmaları gerekmektedir.  

1. Üretim tarihi 01.01.2012'den sonra olan ilaçlarda üretici tarafından ecza deposuna ilacın sevkiyatı sırasında mutlak surette İTS bildiriminde bulunulacak, ecza deposu da ilacı aldığına dair İTS'ye bildirimde bulunacaktır.  Ecza deposunun eczanelere ilacın satışı durumunda ise İTS'ye hangi ilaçları hangi eczaneye sattığını bildirecek, eczanede bu ilaçları aldığına dair İTS'ye alım bildiriminde bulunacaktır.

2. Üretim tarihi 01.01.2012'den önce olan ilaçlarda ecza deposu tarafından eczaneye yapılan satışın İTS satış bildirimi yapılmadıysa, eczanenin de o ilacı aldığında İTS'ye mal alım bildirimi yapması zorunlu değildir. Ancak bu ilaçlarda deponun satış bildirimi yapması halinde, eczaneler tarafından da mal alım bildirimi yapılması gerekmektedir.

Ecza depoları tarafından eczaneye yapılan ilaç satışında şayet İTS satış bildiriminde bulunulduysa eczanenin mal alım bildirimi yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu'na o ilaçları satabilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu aşamada eczanelerimizin mevcut stoklarındaki ilaçlar için mal alım bildirimi yapmaları gerekmemektedir.

Eczane yazılım firmaları ile yapılan görüşmelerde depolardan aktarılan elektronik fatura bilgileri içerisindeki ilaçların karekod bilgilerinin alımına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Birliğimiz tarafından tüm üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılan TEBEOS (Türk Eczacıları Birliği Eczane Otomasyon Sistemi) programında da depolardan aktarılan elektronik fatura bilgileri içerisindeki ilaçların karekod bilgilerinin alımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu süreçte meslektaşlarımızın elektronik fatura uygulamasında ilaçların karekod bilgilerini bulunduran ecza depolarından/kooperatiflerinden ürün alımlarını gerçekleştirmeleri büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu şekilde faturadaki ilaçların karekod bilgilerinin tek tek okutulması yerine toplu olarak eczane otomasyon yazılımları vasıtasıyla aktarımı ve İTS'ye bildirimi sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, nakit karşılığı elden satılan ilaçlar için İTS'ye satış bildirimi yapılması ve bu işlemin ihmal edilmemesi son derece önemlidir.

Meslektaşlarımızın ilaç takası veya iade ile ilgili işlemlerinde takas yapılacak eczanenin veya iade edilecek deponun GLN numarasını bilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu işlemlerde ilaç takası yapılacak eczanenin GLN numarasının ya da ilaç iadesi yapılacak deponun GLN numarasının eczane otomasyon yazılımına tanımlanması gerekmektedir.

01.01.2012 tarihinden itibaren meslektaşlarımızın bildirim işlemlerini yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapması gerekmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize ivedilikle duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

 

FAZ II de Eczane Programları Yardım Kılavuzu 


TEBEOS         FARMAKOM          ECZANEM                BYTE              ILON

Bunları Okudunuz Mu?

гонадотропин

виагра

данабол купить киев