Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

TBMM'nin, Hak Sahiplerinin T.C Kimlik Numaraları ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Müracatları Hakkındaki Yazısı

TEB28.12.2011 / 09:572628

Türk Eczacıları Birliği'nin 27.12.2011 tarihinde konu ile ilgili yapmış olduğu duyuru aşağıda meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.

 

  

 

38.A.00.000361
27.12.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 16.12.2011 tarih, A.01.0.GNS.0.13.03.00/36186 sayılı yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan ve halen yürürlükte bulunan protokol kapsamında yer alan kişilerin tedavileri için gereken ilacın Kurumca verilen otokopili sağlık karnelerine yazılmakta olduğu ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile imzalanan protokol ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 12.10.2011 tarih ve 5 sayılı Kararı ile sağlık karnelerinin 01.01.2012 tarihi itibariyle kaldırılacağından dolayı, hak sahiplerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren, T.C.kimlik numaraları ile sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


 

 

Bunları Okudunuz Mu?