Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'ne dava açtık.

İEO13.04.2010 / 11:594689

2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.


SUT'un günübirlik tedavi maddesinin tümü olan 4.1.2.B ve 6.1.1.B maddesinin 4. bendi olan "ancak, günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir." düzenlenmesinin iptalini istedik.

Bilindiği üzere 2008 yılı SUT' unda 29 Ocak 2009 tarihinde 27125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğinin 3.maddesi ile aşağıdaki bölüm eklenmişti:

"Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır." cümlesi eklenmişti.

Bu madde ile özel hastanelerde yapılan günübirlik tedavi kapsamındaki ilaçların da serbest eczanelerden temin edileceği düzenlenmişken 2010 yılı SUT' unda ise, özel hastanelere ilişkin ayrık bir düzenleme yapılmadığı, dolayısı ile günübirlik tedavi kapsamındaki ilaçların özel hastanelerce karşılanmasının önünün açılmasına yol açıldığına dikkat çekilmiştir.

SUT' un iptalini istediğimiz diğer maddeleri ise şöyledir:

3.1.3 Provizyon İşlemleri başlıklı maddenin 1. bendi ile, 3.1.3.B- MEDULA Sistemi'nden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması başlıklı maddenin ve 9.1. Medula Sistemi maddesinin tümünün,  3.2.1 maddesinin (ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı) tümünün, 9.5.ödeme işlemleri maddesinin tümünün, (bu madde de 2008 yılı SUT'unda geniş bir düzenleme yapılarak eczacının ödemelerini alacağı zaman açık ve net bir şekilde belirlenmişken ve yasada buna dair bir açık bir kural da varken bu yılki SUT' da ise tamamen kurumun belirleyeceği yöntemlere göre işlem yapılacağı şeklinde muğlak bir düzenleme yapılmıştır.)


Son olarak da daha önce evlilik yapmış olan eşlerin tüp bebek yapma hakkını sınırlayan aşağıdaki düzenlemelerin iptallerini istedik.


4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF) maddesinin 1.bendinde yer alan "birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması" cümlesi,

4.5.4.K.2. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) + Intra Uterin Inseminasyon (IUI) maddesinin 1.bendinde yer alan "birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden herhangi birinin sağ çocuk sahibi olmaması" cümlesi,

Bu iki maddede yapılan düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli davamız, Danıştay Başkanlığı nezdinde açılmıştır.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 

Bunları Okudunuz Mu?

тестостерон пропионат купить киев

купить анаболические стероиды в украине

strength-steroids.top