Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

Mesleğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz

14.02.2019 / 11:014048

Sevgili Meslektaşlarım;

 

Eczacılık camiası olarak yeni bir yıla yine yoğun bir gündemle girdik. 2019'un bu ilk yazısında Odamız ve mesleğimize ilişkin güncel gelişmeler hakkında bazı değerlendirmelerde bulunacağım.

 

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yardımcı eczacılık ile ilgili esasları içeren kılavuzu yayımladı. Yardımcı eczacılık uygulaması bize göre eczanelerimizde birden fazla eczacının istihdamına olanak sağlayarak hastalarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması açısından doğru bir uygulama, ancak eksikleri de var. Yardımcı eczacılık uygulamasının, hem eczanelerimiz için hem de yardımcı eczacılık yapma durumunda olan genç meslektaşlarımız için özendirici bir hale getirilmesi gerekiyor. Yardımcı eczacılık konusunda TİTCK'nın görüşümüzü sorduğu yönetmelik taslağında da belirttiğimiz üzere "daimi" bir şekilde yardımcı eczacılığa özel olarak tanımlanmış İş-Kur ve KOSGEB desteklerinin sağlanması zorunludur. Çünkü, mevcut eczane ekonomilerinin böyle bir maliyeti karşılayacak gücü bulunmamaktadır. 

 

Ayrıca devletimiz; yardımcı eczacılık konusunda yaşanan tartışmaların mesleğimizin istihdam sorununun bir yan etkisi olduğu gerçeğiyle artık yüzleşmeli, "gereksiz yere açılan eczacılık fakülteleri ve şişirilmiş kontenjanlar" konusunda eczacılık camiasının haklı isyanına kulak kabartmalı, bu konuda bir an önce adım atmalı, kamu ve özel sektörde eczacı istihdamının arttırılması için gereğini yapmalıdır.

 

Yeni mezun meslektaşlarımızın mesleğe adım atarken mutsuz, umutsuz olmamalarını sağlamak biz meslek örgütlerinin de sorumluluğundadır. Kılavuz yayınlanmadan önce yardımcı eczacılık yapma talebiyle bizlere başvuran 206 genç meslektaşımıza İEO olarak yardımcı eczacılık yapabilecekleri eczaneleri bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum.

 

Yeni yıla girerken, önemli gündem başlıklarımızdan biri de ısı-nem takibinin sağlanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik maddesi oldu.

 

Odamız tarafından yürütülen bilimsel çalışmada, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara maruz kalmış, ortam nemi ölçülmemiş yerlerde muhafaza edilen ilaçlarda fiziksel veya kimyasal herhangi bir bozulma tespit edilmemiş ve etken madde miktarlarında da herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu çalışmamızda bizlere desteğini sunan Eczacı Odalarımıza, fakültelerimize ve ilaç firmalarına teşekkürlerimizi sunarız.

 

Bu bilimsel sonuçlara göre, ısı-nem takibinin meslektaşlarımıza sadece daha fazla ekonomik yük getirecek bir uygulama olacağına dair görüşlerimizi Türk Eczacıları Birliği'ne ileterek ilgili maddenin iptali yönünde talepte bulunduk.

 

Türk Eczacıları Birliği tarafından 21 Kasım 2018'de Odamıza gönderilen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nda, ısı-nem konusundaki maddenin taslaktan çıkarılmış olması, son derece sevindirici bir gelişmeydi. Ancak ilgili maddeye dair yükümlülüğün 31 Aralık 2018'de yayınlanan yönetmelikte yeniden yer almasının sebebi bizler tarafından anlaşılamamıştır. 40 günlük süre zarfında yapılan bu değişikliğin nedeni izaha muhtaçtır.

 

TİTCK'dan Odamız tarafından yapılan bilimsel çalışma ışığında ilgili yönetmelik maddesinin iptalini tekrar değerlendirmesini bekliyoruz.

 

* * *

Bir ilaç firmasının pişik kremlerini bebek mağazasında satmaya başlamasının ardından meslektaşlarımız firmaya karşı çok ciddi bir tepki gösterdiler. Firmanın bu yanlış kararından geri adım atması için ürünlerini protesto ederek satmadılar. Memnuniyetle gördük ki İstanbul'daki meslektaşlarımız mesleklerine ve geleceklerine sahip çıkmıştır. Söz konusu firmaya geri adım attırmak, tüm meslek örgütü yöneticilerinin de hem mesleğimize hem meslektaşlarımıza borcudur. Bu sebepten dolayı hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız. Her şerde bir hayır vardır derler, bu vesileyle TEB tarafından üretilen Tebemtol markalı ilk ürünümüz de eczacılık camiamıza hayırlı olsun.

 

Yok ilaçlar

Her yıl zam sürecinde yaşamış olduğumuz ilaç yoklarımız bu yıl maalesef çok daha can alıcı noktalara ulaşmıştır. En büyük sebebin Ağustos ayında yaşanan döviz kuru dalgalanması olduğunu bilmekle beraber Türkiye'deki ilaç fiyatlandırma politikalarının ve 20 Şubat'ta beklenen ilaç zammından dolayı firmaların üretim kısıtlamalarının bugünlerde ilaca erişimi çok daha sıkıntılı hale getirdiğini biliyoruz. Artık maalesef her yıl yaşanan ve hastalarımızla bizi karşı karşıya getiren bu sürecin bundan sonra yaşanmaması için sağlık otoritesinin kalıcı bir çözüm üretmesi şarttır. Yerli ilacı desteklemek bu konuda önemli bir adımdır ancak % 60 oranında dışa bağımlı bir noktada olmamızdan dolayı tek başına yeterli değildir. Gerçek çözüm; ilaç üretiminin, AR-GE'siyle yerli hammadde üretimiyle, yerli ambalajıyla, yani tam anlamıyla ülkemizde yapılmasıdır.

 

* * *

İçinden geçtiğimiz olumsuz ekonomik sürecin bir yansıması olarak ilaç firmalarının vadeleri kısması, maalesef özel dağıtım kanallarının aynı uygulamaları eczanelerimize yansıtmalarına sebep olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan parasını almadığımız ilaçların ödemesini dağıtım kanallarına yapmamız mümkün değildir. Bu konuda girişimlerde bulunan dağıtım kanallarıyla yapılan görüşmeler sonucu eczane ekonomilerini sıkıntıya sokacak bu uygulamalar iptal edilmiştir. Bu konuda kooperatiflerimizin varlığının önemi bir kez daha ortaya çıkmış olup, önümüzdeki günlerin ne getireceği bilinmediğinden her birimizin önceliği kooperatiflerimizle yaptığımız çalışmaları arttırmak ve kooperatiflerimizi güçlü hale getirmek olmalıdır.

 

Değerli Meslektaşlarım,

 

Eczane ekonomilerinin her geçen gün yara aldığı bu süreçte acil çözülmesi gereken konulardan biri İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesidir. 2012 yılından bu yana 4. ve 5. kademede yer alan ilaç fiyatlarının sürekli artması yani eczacı karlılığının düşmesi artık sürdürülemez noktaya gelmiştir. Bir an önce kademeler arası dilimlerin güncellenmesi, 4. ve 5. kademedeki ilaç sayısının azaltılması gerekmektedir. Bu konudaki talebimiz Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olup, düzenlenmenin hayata geçmesine kadar olan sürecin takipçisi olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

İEO Akademi

Bu yönetim dönemimizde, mesleki gelişimimize katkı sunmak amacıyla yaptığımız çalışmalara bir yenisini ekleyerek, Sürekli Eğitim Merkezi projemiz kapsamında İEO Akademi'yi hayata geçirdik. İEO Akademimiz, ilk olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile işbirliği yaptı, meslektaşlarımızı yeniden fakülte amfilerinde buluşturdu. Mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan zengin bir içerikle 17 Kasım 2018 tarihinde başlayan eğitim serimizi 13 Nisan 2019 tarihinde majistral ilaç konusunda gerçekleştireceğimiz 8. modül ile tamamlayacağız. Özverili yaklaşımları dolayısıyla İÜ Eczacılık Fakültesi değerli dekanına ve akademisyenlerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Önümüzdeki dönemde de eczacılık mesleğimizin gerekliliklerine yönelik güncel bilgilerin sunulacağı yüz yüze ve online eğitimler düzenlemeyi sürdüreceğiz.

 

* * *

Bildiğiniz üzere Mecidiyeköy'de hizmet vermekte olduğumuz Gökfiliz İş Merkezi'nin kentsel dönüşüm kararı gereği yıkılmasından dolayı 2017 Ağustos ayında geçici olarak şu anki yerimize taşındık. Taşınmanın hemen akabinde mevcut iki dairemizin yanı sıra Halkbank'ın mülkiyetinde olan bir daireyi daha satın aldık. Ancak hem ülkemizin mevcut ekonomik şartları hem kat maliklerinin 2/3 çoğunluk kararının beklenmesinden dolayı henüz inşaat faaliyeti başlayamadı.  Siz değerli meslektaşlarımıza daha konforlu ve kullanışlı bir ortamda hizmet verme imkanına sahip olacağımız yeni binamızın uyuşmazlık sürecinin bir an önce sonlanması için gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz.

 

Değerli Meslektaşlarım,

 

3 yıldır sürdürdüğümüz muvazaa ile ilgili kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Bu kararlı mücadelenin sonucunda ruhsat iptali yaptırdığımız çok sayıda muvazaalı eczanenin yanı sıra son zamanlarda muvazaalı eczane açma girişiminin azalması hem doğru yolda olduğumuzun göstergesi hem de mesleğimiz açısından son derece memnuniyet verici bir olgudur. Görevde olduğumuz sürece bu konudaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecektir. Bunun yanı sıra internet satışları ile ilgili başlatmış olduğumuz mücadelede de sonuç almaya başladığımızı siz meslektaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini tehdit eden bu tip uygulamalarda da aynı kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz.

 

Yeni yılın siz değerli meslektaşlarıma, ülkemize ve dünyamıza sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle yazıma Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle son veriyorum:

 

"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak."

İstanbul Eczacı Odası Başkanı
Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu

 

 

 

 

магазин стероидов украина

метандриол купить

данабол купить